Xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội):

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

MAI THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong thời gian tới, xã Đại Đồng cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với tuyên truyền thực hiện vun đắp 4 giá trị gia đình Việt Nam. Đó là chỉ đạo của bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tại Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất sáng ngày 22/11.

Theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội LHPN Thành phố Hà Nội, từ tháng 10/2022, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất được lựa chọn làm mô hình thí điểm của Thành phố về xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022 - 2026.

Báo cáo tại hội nghị, bà Kiều Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Đồng cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 74/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thạch Thất về thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022-2026 và chỉ đạo thí điểm thực hiện mô hình tại xã Đại Đồng huyện Thạch Thất giai đoạn 2022-2023, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Đại Đồng đã ban hành Kế hoạch số 20 về thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022-2023; chỉ đạo thí điểm thực hiện mô hình tại chi hội thôn 3, xã Đại Đồng.

Hội LHPN xã đã tổ chức in ấn phiếu tự đánh giá và các biểu mẫu triển khai tới 6/6 chi hội trong xã. Chỉ đạo các chi hội tổ chức cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Đồng thời rà soát, thống kê số hộ gia đình chưa đạt từng tiêu chí để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

Hiện nay, toàn xã Đại Đồng có 3.190 hộ, trong đó hộ thuộc gia đình hội viên phụ nữ là 2.870 hộ. Qua khảo sát, một số tiêu chí của mô hình đạt khá cao như: 2.764 hộ có nếp sống văn hóa; 2.755 hộ đạt tiêu chí sạch nhà;  gần 2.700 hộ có sinh kế bền vững; 2.640 hộ đạt tiêu chí sạch bếp...

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - ảnh 1
Bà Kiều Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Đồng báo cáo thực hiện mô hình xây dựng "gia đình 5 có, 3 sạch"

Bà Kiều Thị Liễu, Chi hội phó thôn 2, xã Đại Đồng chia sẻ: Thôn 2 chúng tôi hiện có 517 hộ gia đình, trong đó có 436 hộ gia đình hội viên phụ nữ. Qua khảo sát, có 73% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí theo mô hình là: Có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hóa; sạch nhà; sạch bếp và sạch ngõ. Có thể thấy, mô hình này rất thiết thực với đối với từng hộ gia đình, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình. Mô hình góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức trong gia đình hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung về việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, hình thành nếp sống mới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung hỗ trợ kiến thức, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các tiêu chí của mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.  

Theo đánh giá của Hội LHPN xã Đại Đồng, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song có thể thấy mô hình thí điểm tại xã vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc lựa chọn hoạt động trọng tâm, nổi bật để xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch “mới chỉ tập trung vào tiêu chí “3 sạch”; công tác huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động còn khó khăn, chủ yếu là hoạt động phối hợp lồng ghép; một bộ phận hội viên chưa quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa...

 Để khắc phục những hạn chế trên, Hội LHPN xã Đại Đồng chủ trương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức cho các gia đình hội viên đăng ký thực hiện mô hình gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và văn minh đô thị. “Chúng tôi phấn đấu đến tháng 10/2023 xã có 95% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của mô hình 5 có, 3 sạch” - bà Kiều Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Đồng nói.

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - ảnh 2
Bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN  Hà Nội ghi nhận những kết quả mà Hội LLHPN xã Đại Đồng đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất cũng như các địa phương khác cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”  và mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với tuyên truyền thực hiện vun đắp 4 giá trị gia đình Việt Nam. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức, đơn vị để triển khai thực hiện mô hình thật sự hiệu quả.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí của mô hình phải theo thứ tự ưu tiêu, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đồng thời có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể liên quan đến từng tiêu chí, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến và khắc phục những tồn tại. Qua đó, góp phần để mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực.

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - ảnh 3
Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Trịnh Thị Mỹ Trinh, thôn 6, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. Ảnh: PV

Theo Kế hoạch của Hội LHPN  Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2026, phấn đấu 100% huyện, thị xã của Thành phố xây dựng được 1 xã thí điểm thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, có từ 80% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí 5 có, 3 sạch. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, giúp thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu).

Đến năm 2026: 90% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng; 100% cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về thực hiện mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thực hiện có hiệu quả mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; 90% số xã hoàn thành chỉ tiêu: 85% hộ đạt tiêu chí 3 sạch và duy trì ở các năm tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật

(PNTĐ) -Sáng ngày 2/12, Hội LHPN TP Hà Nội và Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN Thành phố về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 thu hút hơn 30.000 lượt khách

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 thu hút hơn 30.000 lượt khách

(PNTĐ) - Tối 4/12, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2022. Dự lễ bế mạc có Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang; Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy; diện các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, đơn vị, doanh nghiệp, các nghệ nhân, nhà thiết kế; cùng đông đảo người dân và du khách Thủ đô.
Tự hào, kiêu hãnh Áo dài phụ nữ Việt Nam

Tự hào, kiêu hãnh Áo dài phụ nữ Việt Nam

(PNTĐ) - Sáng 4/12, tại khu vực tượng đài "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra chương trình: Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.000 chị em phụ nữ với những tà áo dài muôn sắc như muôn đóa hoa rực rỡ làm bừng sáng Hồ Gươm sáng sớm…
 Chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới

Chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới

(PNTĐ) -Ngày 2/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam,  Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm và khai mạc triển lãm Chạy trốn “chốn an toàn” với mong muốn tiếp tục nêu vấn đề và cùng thảo luận về những giải pháp, cam kết chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em. Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022