Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển toàn diện phụ nữ

Chia sẻ

Từ ngày 28/9-2/10/2021, Đại hội Đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 các huyện: Ứng Hòa, Mê Linh, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội

Đồng chí Lê Kim Anh - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội tặng hoa chúc mừng Đại hội tại thị xã Sơn Tây.Đồng chí Lê Kim Anh - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội tặng hoa chúc mừng Đại hội tại thị xã Sơn Tây.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả các đại biểu tham dự Đại hội chấp hành nghiêm túc, chặt chẽ quy định 5K về phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cấp Hội LHPN huyện, thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng tình và nhất trí cao với những mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2021-2026 trong văn kiện trình bày tại Đại hội. Ngay sau Đại hội, các cấp Hội triển khai tuyên truyền và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các chương trình, đề án của cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội tại huyện Thanh Oai lần thứ XXI, đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội khẳng định, bằng những hoạt động Hội có chiều sâu từ cơ sở, Phụ nữ huyện Thanh Oai đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trên mọi lĩnh vực của địa phương. Trong thời gian tới, Hội PN cần đổi mới phương thức tổ chức đáp ứng và thích ứng với yêu cầu thời kỳ mới, tạo sức lan tỏa của phong trào sâu rộng hơn nữa. Các cấp Hội PN thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là quan tâm đến phụ nữ tôn giáo, phụ nữ yếu thế, tiếp tục hăng hái tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên phát huy vai trò của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, văn minh, nhưng không quên vai trò của mình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. “Để xây dựng Thanh Oai trở thành miền quê đáng sống, Hội LHPN Huyện cần chủ động hơn nữa trong nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát, phản biện, nhất là với những chính sách liên quan đến bình đẳng giới và an sinh xã hội, quan tâm đào tạo cán bộ và tập trung xây dựng, thu hút hội viên”, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định.

Tại Đại hội PN Thị xã Sơn Tây, đồng chí Lê Kim Anh chỉ đạo một số nội dung trọng tâm như: Phát huy vai trò tổ chức Hội trong hỗ trợ PN phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là vai trò của PN trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống xứ Đoài, nếp sống lối sống thanh lịch văn minh, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế, khuyến khích hỗ trợ ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch kết hợp du lịch văn hóa; Nghề truyền thống, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đi đôi với bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Nâng cao vai trò của PN và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực sự là tổ ấm của mỗi thành viên, đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ, các mô hình hoạt động thu hút hội viên tham gia (quan tâm mô hình theo lứa tuổi, sinh hoạt chuyên đề theo sở thích). Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, các chi tổ phụ nữ có trình độ, năng lực, kỹ năng vận động PN, tâm huyết với công tác Hội, sâu sát, thấu hiểu PN, nói đi đôi với làm; Làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ Hội, chủ động tham mưu đề xuất về công tác cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới.

Chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Ứng Hòa, đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Các tầng lớp phụ nữ trong huyện ngày càng nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. Đây là những tiền đề để bước vào nhiệm kỳ mới, phụ nữ Ứng Hòa tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong công cuộc đổi mới. Thời gian tới, đồng chí Lê Thị Thiên Hương đề nghị các cấp Hội PN Huyện xác định rõ nhiệm vụ then chốt là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình, gương mẫu gắn bó mật thiết với hội viên, phụ nữ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần hướng đến mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc, góp phần xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Mê Linh, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, TP Hà Nội và Huyện ủy. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ. Các cấp Hội cần lựa chọn các công trình, phần việc có tính đổi mới, sáng tạo đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng, tạo nên đặc thù, dấu ấn, phong cách riêng của phụ nữ huyện Mê Linh. Quan tâm giữ gìn, bồi đắp truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Mê Linh, xây dựng hình ảnh của người phụ nữ Mê Linh tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Khơi dậy tinh thần và phát huy truyền thống của quê hương Hai Bà Trưng anh hùng.

Nghiêm túc, dân chủ bầu Ban Chấp hành khóa mới

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Mê LinhĐồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Mê Linh

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, bằng hình thức biểu quyết giơ tay, 167 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Thanh Oai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành và bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp lần thứ Nhất của BCH Hội LHPN huyện Thanh Oai đã bầu 7 đại biểu vào Ban Thường vụ (BTV). Đồng chí Nguyễn Thúy Mai được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXI.

Tại thị xã Sơn Tây, 156 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thị xã Sơn Tây lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ra 23 đại biểu vào Ban Chấp hành và bầu 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp lần thứ Nhất của BCH Hội LHPN Thị xã Sơn Tây đã bầu 7 đại biểu vào BTV. Đồng chí Phan Thị Hường được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị xã khóa XXVI.

Tại huyện Ứng Hòa, 185 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành và bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp lần thứ Nhất của BCH Hội LHPN huyện Ứng Hòa đã bầu 7 đại biểu vào BTV. Đồng chí Phạm Thúy Hòa - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXIV.

Tại huyện Mê Linh, 161 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành và bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp lần thứ Nhất của BCH Hội LHPN huyện Mê Linh đã bầu 7 đại biểu vào BTV. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà - HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Đồng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XI.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục

Mong muốn lớn nhất là các con trở thành công dân có ích

Mong muốn lớn nhất là các con trở thành công dân có ích

(PNTĐ) -Với đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, dạn dày kinh nghiệm và tràn đầy tình yêu thương, lớp học miễn phí của Hội LHPN quận Hoàn Kiếm chính thức mở vào ngày 13/8 tới, nhằm tạo điều kiện cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao kiến thức, trở thành những học sinh chăm ngoan, công dân có ích.