25% cán bộ, công chức dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Chia sẻ

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong Quyết định số 1869/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, hằng năm có ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; 25% cán bộ, công chức dưới 40 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ Ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

Đối với cấp xã, hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ; 100% cán bộ, công chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác.

Cán bộ công chức phải được bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên chiếm 25% số cán bộ công chức.Cán bộ công chức phải được bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên chiếm 25% số cán bộ công chức.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 1 lần trong thời gian 2 năm; 20% cán bộ, công chức cấp xã, 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Giai đoạn 2021-2025, 100% viên chức của thành phố cũng sẽ được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; hằng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định…

Thành phố cũng sẽ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ công chức viên chức cấp xã chuyên nghiệp, chất lượng, năng lực phù hợp với vị trí việc làm, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội… Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

T.T

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa tinh thần “Từ bi”, “Ái quốc” đến với Phật tử Thủ đô

Lan tỏa tinh thần “Từ bi”, “Ái quốc” đến với Phật tử Thủ đô

(PNTĐ) -Ngày 9/8, tại Trường hạ Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai, Trường Hạ Khuyến Lương tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng của Tăng, Ni Trường hạ và của cá nhân các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng, Ni.
Phát triển theo mô hình “Du lịch - Sinh thái - Làng nghề”

Phát triển theo mô hình “Du lịch - Sinh thái - Làng nghề”

(PNTĐ) - Phấn đấu trở thành xã “Du lịch - Sinh thái - Làng nghề” là mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội). Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xã đã triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái và bước đầu thành công.
Cần siết chặt quản lý phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke

Cần siết chặt quản lý phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke

(PNTĐ) - Giữa thời bình, 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hy sinh khi chiến đấu với giặc lửa để cứu người khỏi đám cháy ở số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Sự hy sinh anh dũng của các anh đã để lại mất mát, đau đớn cho người thân, gia đình và đồng đội, nhưng cũng đặt ra vấn đề về đảm bảo phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay.