Gần 34 triệu lao động chưa có thông tin về tình trạng việc làm

TRÍ THÀNH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), việc quản lý lao động còn hạn chế, nhất là đối với nhóm lao động không có quan hệ lao động, do chưa có quy định về việc đăng ký lao động.

Gần 34 triệu lao động chưa có thông tin về tình trạng việc làm - ảnh 1
Việc quản lý lao động còn hạn chế, nhất là đối với nhóm lao động không có quan hệ lao động.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, lực lượng lao động cả nước có 52,1 triệu người. Tuy nhiên, mới có trên 17,489 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, gần 34 triệu lao động, chiếm 2/3 lực lượng lao động cả nước chưa được thu thập, nắm thông tin về tình trạng lao động, việc làm.

Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tổ chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Tính đến tháng 2 đã thu thập dữ liệu khoảng 22,35 triệu lao động.

Từ thực tế trên, dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đề xuất bổ sung 1 Chương về đăng ký lao động.

Các nội dung chính của chương đăng ký lao động gồm mục đích đăng ký lao động; nguyên tắc đăng ký và quản lý lao động; đối tượng đăng ký lao động; thông tin đăng ký lao động (gồm thông tin cơ bản; thông tin về việc làm; thông tin về trình độ chuyên môn; thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp).

Cùng với đó là bổ sung hồ sơ đăng ký lao động; thủ tục đăng ký lao động; xóa đăng ký lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động; điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động (nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm, Luật Việc làm chỉ quy định về điều chỉnh thông tin về việc làm, các thông tin khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành).

Hồ sơ điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động; chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia; quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về người lao động; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về người lao động.

Đồng thời, trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, dự thảo Luật sẽ bổ sung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đăng ký, điều chỉnh thông tin của người lao động có quan hệ lao động.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục