Hà Nội triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu

BẢO TRÂN
Chia sẻ

(PNTĐ) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu.

Hà Nội triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu - ảnh 1
Hình minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 957/UBND-KSTTHC về triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Công văn nêu rõ, theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu (Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí) tại Đề án 06, UBND thành phố giao các sở, ngành: Công an thành phố, Tư pháp, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Văn phòng UBND thành phố căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện quy trình trong ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách.

Các đơn vị kịp thời hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các ngành, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách; Khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở trực tiếp thực hiện đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện; Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông nêu trên.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng quy trình; Đồng thời chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với phần mềm dịch vụ công liên thông.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục