Hà Nội ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

Chia sẻ

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng của Thủ đô và đất nước...

Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu phấn đấu vào năm 2025 sẽ có 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và đạt 90% vào năm 2030.Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu phấn đấu vào năm 2025 sẽ có 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và đạt 90% vào năm 2030. (Ảnh minh họa, nguồn: Thành Đoàn Hà Nội).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đặt ra 4 mục tiêu, với 24 chỉ tiêu cụ thể. Về mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em đặt ra 7 chỉ tiêu, gồm: (1) tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phủ hợp với trẻ em đạt 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; (2) tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; (3) giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1000 trẻ đẻ sống dưới 1,5 vào năm 2025 và dưới 1 vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống dưới 4 vào năm 2025 và dưới 3 vào năm 2030; giảm tỷ suất từ vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống còn 5 vào năm 2025 và dưới 4 vào năm 2030; (4) giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 7,3% vào năm 2025 và 6,8% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 12% vào năm 2025 và dưới 11,5% vào năm 2030; khống chế tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì xuống dưới 10% (khu vực nội thành), 5% (khu vực ngoại thành) vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; (5) tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt ít nhất 97% vào năm 2025 và ít nhất 98% vào năm 2030; 98% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin vào năm 2030; (6) tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% vào năm 2030; (7) phấn đấu 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Với mục tiêu bảo vệ trẻ em, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên (tính đến 17 tuổi) dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 100/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 80/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 10/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống còn 8/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Giảm bình quân 3%/năm số cặp tảo hôn và không có số cặp kết hôn cận huyết thống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, phấn đấu ngăn chặn, cơ bản không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030.

Về mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, thành phố phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 100% trường học có văn phòng tư vấn và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho trẻ em vào năm 2025. Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt ít nhất 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030...

Mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, phấn đấu 85% trẻ em được nâng cao kiến thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thức đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

Để thực hiện Kế hoạch 138, UBND thành phố Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ trong đó có những giải pháp đột phá như xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đó có sự lồng ghép, phối hợp, chuyển tuyến liên ngành, liên cấp và các dịch vụ tiếp cận, hỗ trợ trẻ em, chăm mẹ và người chăm sóc trẻ tại gia đình và cộng đồng.

Hà Nội ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; từng bước xây dựng, hình thành mạng lưới cá nhân/gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế trẻ em trên địa bàn để làm cơ sở cho việc thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cộng đồng...

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111), các dịch vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội (điện thoại 02433.525.662) để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em hoặc thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, vi phạm quyền trẻ em…

CHI ANH

Tin cùng chuyên mục

 Hợp tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hợp tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(PNTĐ) - Ngày 28/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Amway Việt Nam (Thương hiệu toàn cầu về Sức khỏe và sắc đẹp) với Trung tâm Thông tin, Tư vấn & Đào tạo (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng - Bộ Công Thương) và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).
Hà Nội: Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7

Hà Nội: Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7

(PNTĐ) - Ngày 7/7, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người”.