Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT

M.THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng ngày 12/6, Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đến dự hội nghị.

Theo Quy chế, việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo quy định, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mục đích phối hợp đã đề ra. Xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong công tác phối hợp, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả thiết thực. Hai bên chủ động trao đổi thông tin, nắm bắt và trao đổi thống nhất giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Hàng năm, BHXH quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với Hội LHPN quận Cầu Giấy triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; Gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT... Chủ động cung cấp kịp thời cho Hội LHPN quận Cầu Giấy các thông tin, tài liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành BHXH. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ Hội, hội viên, tuyên truyền viên thuộcHội LHPN quận Cầu Giấy.

Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT - ảnh 1
Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT

 

 Hội LHPN quận Cầu Giấy phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức hoạt động tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo nội dung đã được hai bên thống nhất đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, tổ chức hội nghị khách hàng. Thông qua sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động câu lạc bộ để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người thân trong gia đình và người dân tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với BHXH quận Cầu Giấy tổ chức các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các phương tiện truyền thông của Hội LHPN quận Cầu Giấy, lồng ghép các nội dung của Quy chế phối hợp vào các mô hình truyền thông sẵn có của Hội; các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trực tiếp, trực tuyến. Cử cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT do BHXH quận tổ chức.

Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT - ảnh 2
Chủ tịch Hội LHPN quận Cầu Giấy Nguyễn Kim Lê phát biểu tại hội nghị

BHXH quận phối hợp với Hội LHPN quận Cầu Giấy xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, vận động chính sách BHXH, BHYT hàng năm, xây dựng văn bản hướng dẫn để thực hiện BHXH, BHYT cho người tham gia trên địa bàn. Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với Hội LHPN quận Cầu Giấy kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những vướng mắc cho phù hợp với thực tiễn và đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội LHPN quận phối hợp, giám sát việc thực hiện các thủ tục, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH, BHYT. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Hội LHPN và BHXH quận Cầu Giấy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT - ảnh 3
Giám đốc BHXH quận Cầu Giấy Trần Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

BHXH quận Cầu Giấy kịp thời phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Cung cấp danh sách người chưa tham gia BHXH, BHYT tiềm năng; cung cấp thông tin cho Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, nhân viên thuộc Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT. Cung cấp danh sách người đang tham gia BHXH, BHYT đến hạn đóng và những người đang tạm dừng tham gia BHXH, BHYT để tuyên truyền, tư vấn người dân tiếp tục tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng để vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Hội LHPN quận Cầu Giấy phối hợp triển khai thực hiện các nội dung hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT là CBHV phụ nữ và người thân tại địa bàn dân cư. Giới thiệu cán bộ hội viên là người có uy tín, người có đủ điều kiện tham gia làm nhân viên làm việc choTổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT đang hoạt động trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến hội viên, phụ nữ, vận động để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Sử dụng tài liệu do cơ quan BHXH cung cấp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại Hội; quản lý sử dụng dữ liệu người tham gia theo quy định.

Ngoài ra, BHXH quận Cầu Giấy báo cáo UBND quận về việc ký Quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trên địa bàn. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, BHXH quận báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp về BHXH Thành phố để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam.  Hội LHPN quận Cầu Giấy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ BHXH, BHYT trong cán bộ, họi viên phụ nữ toàn Quận trên cơ sở phù hợp quy định, nguyên tắc, chuyên môn của ngành BHXH và quy định của Pháp Luật và định kỳ phối hợp với BHXH quận thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về số lượng thành viên hội, hội viên, thân nhân hội viên người tham gia BHXH, BHYT.

Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BHXH và Hội LHPN quận Cầu Giấy trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, luật pháp về BHXH, BHYT; vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân, tập trung các đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT, đòng thời tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, phụ nữ tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT, phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Báo Phụ nữ Thủ đô đạt giải trong “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023“

Báo Phụ nữ Thủ đô đạt giải trong “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023“

(PNTĐ) - Sáng 1/12, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ tổng kết chương trình truyền thông và trao giải "Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023". Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Học sinh Hà Nội liên tục vi phạm luật giao thông

Học sinh Hà Nội liên tục vi phạm luật giao thông

(PNTĐ) - Chiều ngày 30/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - Công an Hà Nội) đã thực hiện kiểm tra xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Đáng nói, hầu hết các trường hợp vi phạm đều là các em học sinh tại các trường trên địa bàn Thành phố