Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

Hoàng Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) -Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đây là nội dung hoạt động tập trung trong Kế hoạch số 102/KH-UBND (ngày 24/3/2023) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành vừa qua.

Theo Kế hoạch, nội dung hoạt động tập trung vào: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực - ảnh 1
Các đại biểu tham gia trồng cây tại công trình Hàng cây phụ nữ của Hội LHPN huyện Thường Tín, một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của trung ương và thành phố phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”…Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước…

Kế hoạch nêu rõ một số hoạt động trọng tâm:

Cụ thể, cấp thành phố, như: Xây dựng phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, phát sóng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (dịp 11-6-2023); xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” tập XXIX, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các Cụm thi đua thuộc thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thi đua; mỗi Cụm thi đua phấn đấu tổ chức 1 hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể; các quận, huyện, thị đã và đơn vị thuộc thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác tuyên truyền trực quan vào dịp trước và trong ngày 11-6-2023; tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023…

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan Thường trực, đôn đốc thực hiện, phối hợp các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể; các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục