Ưu tiên quản lý nền kinh tế số, tăng trưởng xanh, phục hồi bền vững

Chia sẻ

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 8 mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - Hồ Đức Phớc đã đề nghị thảo luận về kết nối chứng nhận cư trú để miễn giảm thuế theo hiệp định thuế trong ASEAN. Đồng thời, Bộ trưởng chia sẻ những định hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8, các Bộ trưởng và Thống đốc đã có phiên đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, ASEAN – Hoa Kỳ, ASEAN - EU về các vấn đề quan tâm của khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý nền kinh tế sốTại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8, các Bộ trưởng và Thống đốc đã có phiên đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, ASEAN – Hoa Kỳ, ASEAN - EU về các vấn đề quan tâm của khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý nền kinh tế số

Ngày 8/4, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 8 và các hội nghị liên quan, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 26. Bên lề hội nghị, các Bộ trưởng và Thống đốc đã có phiên đối thoại với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế bao gồm IMF, WB, ADB, AIIB và AMRO. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đại diện cho Bộ Tài chính Việt Nam tham dự các hội nghị.

Ưu tiên mở rộng bao phủ vắc xin làm nền tảng cho phục hồi kinh tế bền vững

Tại phiên đối thoại với các tổ chức tài chính quốc tế, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế đã chia sẻ nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực ASEAN và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm đảm bảo quá trình phục hồi bền vững, hạn chế các tác động rủi ro trái chiều. Nhận định về các rủi ro tác động tới khu vực, các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá các yếu tố xung đột địa chính trị tại châu Âu, giá dầu và các nguyên liệu tăng cao, sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng và dòng thương mại, và sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới sự phục hồi của kinh tế khu vực.

Các tổ chức tài chính quốc tế khuyến nghị các nước cần tiếp tục ưu tiên mở rộng bao phủ vắc xin làm nền tảng cho phục hồi kinh tế bền vững, điều chỉnh chính sách phục hồi phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia, trong dài hạn cần giảm dần các biện pháp kích thích kinh tế, tiếp tục triển khai các chính sách tái cơ cấu, tăng đầu tư cho sức khỏe, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng xanh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đại diện cho Bộ Tài chính Việt Nam tham dự các hội nghị.Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đại diện cho Bộ Tài chính Việt Nam tham dự các hội nghị.

Các Bộ trưởng và Thống đốc đã trao đổi quan điểm với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế về tình hình kinh tế khu vực và cập nhật về các biện pháp phục hồi kinh tế. Hội nghị ghi nhận bức tranh khả quan về phục hồi của khu vực với mức tăng trưởng 4% năm 2021 và dự kiến 5,2% trong năm 2022, chia sẻ với các tổ chức tài chính về những rủi ro trái chiều, và khẳng định sẵn sàng sử dụng các công cụ chính sách để đảm bảo sự phục hồi toàn diện, bền vững, duy trì ổn định tài chính trong khu vực.

Tăng trưởng xanh và quản lý nền kinh tế số

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 26, các Bộ trưởng đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác tài chính trong khuôn khổ các ủy ban công tác ASEAN. Các Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các nhóm công tác trong việc triển khai các mục tiêu hợp tác, như phát triển mạng lưới hiệp định thuế song phương (DTA) giữa các nước thành viên ASEAN lên đến 72 hiệp định, nhiều nước thành viên đã tham gia vào Khung khổ thực hiện BEPS của G20/OECD, triển khai Chương trình doanh nghiệp ưu tiên ASEAN (AEO) tại 7 nước thành viên, chương trình Trao đổi tờ khai Hải quan điện tử ASEAN (ACDD) với 6 nước thành viên ASEAN.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8, các Bộ trưởng và Thống đốc đã có phiên đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, ASEAN – Hoa Kỳ, ASEAN - EU về các vấn đề quan tâm của khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý nền kinh tế số. Các Bộ trưởng và Thống đốc cũng nghe báo cáo và cho ý kiến về các kết quả triển khai Lộ trình Hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN (RIA-Fin) trong các lĩnh vực tự do hóa dịch vụ tài chính, phát triển thị trường vốn, và các lĩnh vực hợp tác tài chính ngân hàng khác.

Hội nghị hoan nghênh những tiến bộ nổi bật trong các sáng kiến tự do hóa dịch vụ tài chính, đặc biệt là việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Canada và đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc – New Zealand, và đề nghị Ban thư ký ASEAN phối hợp với các nước khẩn trương triển khai ký kết Nghị định thư thực hiện Gói 9 về Tự do hóa dịch vụ tài chính trong thời gian phù hợp.

Trên cơ sở đồng thuận chung, các Bộ trưởng và Thống đốc đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8.

Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng tài chính số

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ những nhận định của các tổ chức quốc tế, các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN về những thách thức đối với kinh tế toàn cầu và khu vực, và giải pháp phục hồi kinh tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin, làm nền tảng cho việc phục hồi các hoạt động kinh tế.

Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin, làm nền tảng cho việc phục hồi các hoạt động kinh tế.Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ: Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin, làm nền tảng cho việc phục hồi các hoạt động kinh tế.

Về các hoạt động hợp tác và hội nhập tài chính ASEAN, Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các nhóm công tác trong các lĩnh vực hợp tác tài chính, và đề nghị các nhóm công tác tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động triển khai cơ chế Một cửa ASEAN, trao đổi dữ liệu thông tin giữa các cơ quan bảo hiểm, hải quan, thuế ASEAN. Hải quan Một cửa ASEAN đã vận hành tốt, tuy nhiên để giải quyết vướng mắc về việc trao đổi tờ khai hải quan, Bộ trưởng đã đề nghị các nước ASEAN phản hồi các lỗi kỹ thuật để hoàn thiện việc kết nối.

Về hợp tác trong lĩnh vực thuế, Bộ trưởng đề nghị thảo luận về kết nối chứng nhận cư trú để miễn giảm thuế theo hiệp định thuế trong ASEAN. Bộ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị của các cộng đồng doanh nghiệp, và chia sẻ những định hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính của Việt Nam, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng tài chính số, thực hiện hiện đại hóa nền tài chính quốc gia là một định hướng quan trọng, tập trung vào việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế, xây dựng hải quan số, kho bạc số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các thị trường tài chính.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8 và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 9 sẽ diễn ra vào năm 2023 dưới sự chủ tọa của Indonesia.

ANH HOA

Tin cùng chuyên mục

“Cây sáng kiến” trong cải tiến kỹ thuật: Niềm tự hào của những người lính biên phòng tuyến biển

“Cây sáng kiến” trong cải tiến kỹ thuật: Niềm tự hào của những người lính biên phòng tuyến biển

(PNTĐ) -Đối với ngư dân trên vùng biển Đông Bắc, những con tàu kiểm soát mang số hiệu QB và lá cờ xanh lá tung bay trong gió biển của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh luôn là điểm tựa bình yên trong mỗi hải trình ra khơi tìm luồng cá bạc. Những con tàu ấy cũng chính là “khắc tinh” của các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Thủ đoạn buôn bán động vật hoang dã trên thị trường thương mại điện tử ngày một tinh vi

Thủ đoạn buôn bán động vật hoang dã trên thị trường thương mại điện tử ngày một tinh vi

(PNTĐ) - Ngày 30/11, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp tổ chức Hội thảo “Kiểm soát rủi ro pháp lý, nâng cao trách nhiệm xã hội cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử hướng tới phát triển bền vững”.
Phong trào gắn kết nam giới đứng lên chống lại bạo lực gia đình

Phong trào gắn kết nam giới đứng lên chống lại bạo lực gia đình

(PNTĐ) - Ngày 30/11, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, sự kiện "Bữa sáng Ruy Băng Trắng 2022" diễn ra với chủ đề "Đảm bảo Tôn Trọng và An toàn trong Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, phối hợp với Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức với sự hỗ trợ từ Chính phủ Úc.
Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(PNTĐ) - Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-CAHN-PV01 ngày 05/10/2022 của Công an thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã thiết lập tài khoản Zalo để tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Công an Thành phố, trong đó có lĩnh vực về PCCC & CNCH.