Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 18/4, Ban Phụ nữ CAND, Ban Công đoàn CAND phối hợp tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong không khí toàn lực lượng CAND ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 78 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2023).

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị chỉ đạo Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Công đoàn CAND đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh - ảnh 1
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách truyền đạt nội dung các nghị quyết tại hội nghị.

Cùng với đó cũng triển khai Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trong CAND, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND cho biết, Công an nhân dân là "lá chắn" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trong CAND là vấn đề hết sức quan trọng. Thông qua Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 16 và các nội dung cốt lõi trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh - ảnh 2
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trong CAND xác định việc “nêu gương” nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt; ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách, danh dự; tinh thần kiên quyết chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng CAND.

Sau Hội nghị, Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong CAND phải xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn của đơn vị, địa phương mình với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực, rõ ràng. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục để cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trong CAND nắm vững những nội dung cơ bản, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết và nội dung cốt lõi của cuốn sách, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu nội dung Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 16 và các nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục