Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao cây tre

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 21/11, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao cây tre - ảnh 1
Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu trao đổi về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Ngay trong phần đầu tiên của cuốn sách là bài viết tổng quan của Tổng bí thư, cũng là bài viết mới nhất của ông về đối ngoại và lần đầu tiên được công bố.

Trong đó, Tổng bí thư khẳng định trường phái đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện nay rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam": gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển.

Tổng bí thư lý giải "vững ở gốc" là nguyên tắc vì lợi ích quốc gia - dân tộc để phục vụ, độc lập - tự chủ trong đường lối đối ngoại, lấy thực lực làm gốc.

"Chắc ở thân" là những phương thức tạo nên sức mạnh, trong đó sức mạnh đoàn kết là nhân tố sống còn. Sức mạnh của Việt Nam còn ở tính chính danh, chính nghĩa, cách ứng xử nhân văn, thủy chung, thượng tôn pháp luật và phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.

"Uyển chuyển ở cành" là phong cách, nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến", đặc biệt trong các hoàn cảnh khó khăn, có sự phức tạp giữa những xu thế khác nhau, giữa đòi hỏi phải hài hòa cái chung và cái riêng.

Theo Tổng bí thư, thực tiễn đã chứng minh đường lối đối ngoại, ngoại giao mang bản sắc "cây tre Việt Nam" đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đường lối đó đã giúp tạo lối và mở đường, từng bước phá thế bao vây, cấm vận và mở ra cục diện mới thuận lợi cho đất nước.

Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới.
Việt Nam từ một nước bị bao vây và cấm vận, nay đã mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ. Trong số này có ba nước quan hệ đặc biệt, năm nước Đối tác chiến lược toàn diện, 13 nước Đối tác chiến lược và 12 nước Đối tác toàn diện.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm ba phần.

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao cây tre - ảnh 2

Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan mới nhất và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết: "Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã bổ sung lĩnh vực đối ngoại vào bộ sách lý luận của Tổng Bí thư, cùng với nhiều cuốn sách quan trọng đã xuất bản". Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn về công tác đối ngoại trong tình hình mới; khẳng định Tổng Bí thư và Đảng luôn coi trọng công tác đối ngoại, xem đó là một trong những động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tin cùng chuyên mục

Thêm một tác phẩm phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Thêm một tác phẩm phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(PNTĐ) -“Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” cung cấp những tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế, về bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh… sẽ là tài liệu bổ ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao.
Nhật Bản tăng cường số lượng nữ lãnh đạo

Nhật Bản tăng cường số lượng nữ lãnh đạo

(PNTĐ) - Bà Mitsuko Tottori (59 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch kế tiếp của Hãng hàng không Japan Airlines đã đánh dấu một sự kiện hiếm hoi ở Nhật Bản - đó là phụ nữ nắm giữ vị trí lãnh đạo của một công ty lớn trong nước.