2 tháng Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tổng cục Hải quan thông tin, 2 tháng đầu năm 2024, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% (tăng 17,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD.

2 tháng Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD  - ảnh 1
Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma
(Ảnh: H.Nụ - TCHQ)

Xuất khẩu trong tháng 2/2024 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% (tương ứng giảm 9,71 tỷ USD) so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu ước đạt 23,72 tỷ USD, giảm 23,2% (tương ứng giảm 7,18 tỷ USD) so với tháng trước. 

Tổng xuất nhập khẩu ước đạt 48,54 tỷ USD, giảm 25,8% (tương ứng giảm 16,89 tỷ USD) so với tháng trước. 

Như vậy, cán cân thương mại tháng 2/2024 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% (tương ứng tăng 9,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18,0% (tương ứng tăng 8,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 17,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại trong 2 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1/2-29/2 đạt 25.118 tỷ đồng. Lũy kế từ 1/1 - 29/2 số thu NSNN đạt 56.420 tỷ đồng, đạt 15% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

(PNTĐ) - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.