Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Đó là chủ đề Hội nghị do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào sáng 17/11/2023 tại tỉnh Hòa Bình. Đại biểu Trung ương dự Hội nghị có ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự còn có 200 đại biểu đại diện Hội Nhà báo 25 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương.

Những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số - ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày nay, đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đóng vai trò ngày càng nổi bật hơn trong Liên hợp quốc, trong ASEAN, tham gia sâu vào các tổ chức thế giới, các diễn đàn hợp tác đa phương, các hiệp định toàn cầu. Càng phát triển và hội nhập sâu rộng, chúng ta lại càng phải đối mặt với các vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, về bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; các vấn đề về chính trị quốc tế đan xen, cạnh tranh lợi ích, cạnh tranh địa chính trị khó lường giữa các nước lớn. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của báo chí càng trở nên cấp thiết.

Thực tiễn cho thấy, báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Nhiều tờ báo lớn đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín, viết bài trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những tuyến bài có chất lượng cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt trên các chuyên mục, chuyên trang nổi bật. Một số báo đã tổ chức tốt các diễn đàn trực tuyến, thông qua đó định hướng chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề “nóng”, phản bác các thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc, vu khống, định hướng đúng đắn dư luận xã hội.

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số - ảnh 2
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử; bà Bùi Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình chủ trì Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội để chúng ta trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận những giải pháp cụ thể, khả thi, giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình”.

Đẩy mạnh phương thức cung cấp thông tin hiện đại để tăng hiệu quả truyền thông

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Báo Nhân dân đã chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Báo đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa những giá trị, tính khoa học, cách mạng, nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Báo cũng thông tin trung thực, chính xác, khách quan về tình hình đất nước và thế giới, các sự kiện, vấn đề lớn của Đảng và đất nước, những thành quả trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước để góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Đồng thời phản ánh, nhận diện chính xác, cụ thể những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội trong và ngoài nước chống phá Đảng và Nhà nước.

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số - ảnh 3
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Báo tuyên truyền, phổ biến góp phần bảo vệ, lan tỏa và phát triển quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề trong đời sống xã hội; giáo dục, tuyên truyền và khẳng định những thành tựu, tính ưu việt trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phân tích, làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn cũng như các điều kiện phương pháp thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền bá hệ giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số - ảnh 4
Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyên Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục 5, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, với mong muốn đưa những thông tin chính thống đến với công chúng trước những thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội thì việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng làm báo cho các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng. Bởi, trước hết chúng ta cần thống nhất nhận thức, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của báo chí truyền thông và từng cá nhân người làm báo. Từ việc nâng cao, thống nhất về mặt nhận thức chúng ta mới xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của người làm báo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mạng lưới báo chí cách mạng hiện nay là phải xây dựng được đội ngũ, chương trình, kế hoạch thực hiện sứ mệnh vẻ vang và đầy thách thức này.

Tuy nhiên, theo bà Vân, thực tế hiện nay, số lượng ấn phẩm báo chí và số nhà báo, phóng viên thực hiện nhiệm vụ viết về đề tài xây dựng Đảng vẫn còn khiêm tốn. Ngay cả hệ thống báo Đảng cũng chưa có nhiều ấn phẩm mở chuyên trang, chuyên mục về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Một trong những nguyên nhân căn bản là chúng ta còn thiếu kỹ năng. Để khắc phục vấn đề này, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua các khóa tập huấn. Các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm ở những cơ quan báo chí có bề dày về lĩnh vực này sẽ truyền đạt những kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là truyền lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ, để đội ngũ phóng viên trẻ là lực lượng xung kích có những bài viết để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang thông tin cơ quan nơi mình công tác cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, để có thể chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Báo Hải Phòng đang đầu tư xây dựng tòa soạn điện tử phù hợp với giai đoạn mới. Báo hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống nền tảng truyền thông đa phương tiện, tòa soạn điện tử phục vụ mô hình báo chí đa phương tiện trên nhiều nền tảng khác nhau cho phép quản lý xuất bản và phân phối nội dung trên các nền tảng như: báo giấy, báo điện tử trên các kênh chính thống, trên mạng xã hội Youtube, Facebook; xuất bản đa ngôn ngữ… nhằm cung cấp các nội dung truyền thông chính thống kịp thời và chính xác đảm bảo tính an ninh, an toàn... tận dụng lợi thế các phương thức cung cấp thông tin hiện đại và dễ dàng tiếp cận người dân của các nền tảng mạng xã hội.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cần bổ sung để môi trường là điểm nhấn trong phát triển bền vững Thủ đô

Cần bổ sung để môi trường là điểm nhấn trong phát triển bền vững Thủ đô

(PNTĐ) - Nhiều năm qua, Hà Nội luôn quan tâm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và công tác bảo vệ môi trường. Để nâng cao chất lượng môi trường theo hướng bền vững, các chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bổ sung một số vấn đề để môi trường thực sự là điểm nhấn trong phát triển bền vững Thủ đô
 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(PNTĐ) - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trang trọng tiến hành phiên trọng thể. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là Đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức Công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam.