Bí thư thành ủy Hà Nội tin tưởng Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh và hiện đại

Chia sẻ

"Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm sẽ được tổ chức mẫu mực và thành công tốt đẹp, thực sự là đại hội điểm của thành phố, tạo tiền đề đưa huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ, sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh và hiện đại... "- Bí thư thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vương Đình Huệ- Bí thư thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hộiĐồng chí Vương Đình Huệ- Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Những kết quả nổi bật

  5năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ban, ngành thành phố, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Gia Lâm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội lần thứ XXI xác định đã đạt thành tựu quan trọng, toàn diện; 20/20 chỉ tiêu đã hoàn thành; hai khâu đột phá được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả rõ nét. Cụ thể:  Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng bình quân hàng năm 11,03%/năm (kế hoạch 11,0-12,0%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt cao so với dự toán thành phố và huyện giao, trung bình đạt 2.772 tỷ đồng/năm, vượt 67,0% so với kế hoạch. Hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 62,5 triệu đồng/người, tăng gấp 1,88 lần so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung được tập trung đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị. Văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; tập trung nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở; đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước chuyển biến mạnh trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hơn; xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Bên cạnh đó, Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước chuyển biến mạnh trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Hằng năm, có 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ qua,công tác phát triển đảng được coi trọng, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 1.110; thành lập mới 14 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với tổng số 48 đảng viên; kết nạp 42 quần chúng vào Đảng; thành lập mới Đảng bộ khối Doanh nghiệp với 12 chi bộ với 118 đảng viên… 

Với những kết quả và thành tích nổi bật, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huyện Gia Lâm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); năm 2015, 2016 được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2017, 2018, 2019 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới; nhiều ban, phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thành phố và ngành dọc cấp trên.

Các đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội và đảng viên tham  dự đại hội.Các đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội và đảng viên tham dự đại hội.

Xác định hai khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Gia Lâm xác định mục tiêu đó là: Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 huyện Gia Lâm trở thành Quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại.

Với nhiệm vụ chính trong văn kiện đại hội là việc đưa Gia lâm trở thành quận trong thời gian từ nay đến năm 2025. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xác định có 2 khâu đột phá: Thứ nhất là tiếp đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch- đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận. Thứ 2 là tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Với một số chỉ tiêu cơ bản như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 2021-2025 là 3.200 tỷ đồng/năm; duy trì 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có từ 6-8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành; hơn 90 % hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 100 % Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện hàng năm đạt vững mạnh, xuất sắc…

Sớm hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ- Bí Thư thành ủy Hà Nội chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong 5 năm qua. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình và 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất thực hiện.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ huyện Gia Lâm đề nghị trong thời gian tới: Trước mắt, cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của thành phố; tổ chức triển khai lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025”; coi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong 5 năm tới. Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Huyện phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa thiết yếu... Từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và mang lại lợi ích cho Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý, quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Tất cả để tránh tình trạng phát triển đô thị còn nặng về bề ngoài, nhà cao tầng rất nhiều, khang trang, nhưng thu nhập đầu người vẫn rất thấp. “Là huyện đi sau các quận khác trong nội đô, nhưng tương lai không phải là đường kéo dài từ quá khứ; huyện phải chủ động đi tắt đón đầu một số lĩnh vực nhất là quản trị đô thị thông minh, phát triển ngành nghề trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt lên trước”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, huyện phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đặc biệt, huyện Gia Lâm phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng chí Vương Đình Huệ- Bí thư thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Lâm 

Đồng chí  Vương Đình Huệ- Bí thư thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu  tham quan khu trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Lâm

Bí thư thành ủy Hà Nội tin tưởng Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh và hiện đại - ảnh 4

 THANH THANH

Tin cùng chuyên mục

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

(PNTĐ) - Tại Công ty Dịch vụ Khí – đơn vị chủ trì về công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các thiết bị trên công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, đạt được hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Tập huấn về ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho 75 phụ nữ khởi nghiệp

Tập huấn về ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho 75 phụ nữ khởi nghiệp

(PNTĐ) -  Ngày 23/9, Hội LHPN TP. Hà Nội tổ chức chương trình Tập huấn “Ứng dụng công nghệ số và kỹ năng maketting online cho phụ nữ khởi nghiệp”. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hảo, Ủy viên BCH Hội LHPN thành phố, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cùng đại diện Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN Việt Nam.