Các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin những vấn đề dân sinh trên địa bàn Thành phố

HÀ LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 3/4, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đại diện các Sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị uỷ… Đại diện thị xã Sơn Tây có Bí thư Thị uỷ Trần Anh Tuấn.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Quý I/2024, công tác tuyên giáo TP triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của TP, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.

Ngành Tuyên giáo đã nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên giáo, về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong 40 năm trên địa bàn Thủ đô... đảm bảo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả.

Hệ thống Tuyên giáo TP đã ban hành nhiều văn bản, trong đó, riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành 475 văn bản; góp phần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo đạt kết quả cao nhất.

Công tác tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội, gắn với triển khai các chương trình phối hợp được đổi mới, tăng cường; tập trung đa dạng hóa các hình thức triển khai như tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ, tập huấn, kết hợp giao ban và đi thực tế... Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển TP.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chi thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy.

Các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin những vấn đề dân sinh trên địa bàn Thành phố - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Ban Tuyên giáo các cấp sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng, xây dựng đề cương tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của địa phương... Theo đó, chỉ thị, nghị quyết được đưa vào cuộc sống; làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tự tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" ngày càng đi vào nền nếp, chủ động, sáng tạo.

Ngành tuyên giáo Thủ đô đã tổ chức thành công Lễ phát động và triển khai tích cực Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 được Trung ương đánh giá cao, nhân dân hưởng ứng đông đảo; tham mưu, triển khai các hoạt động của Ban Chi đạo 35 các cấp đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đặc biệt, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chi đạo 35 TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích đánh giá và dự báo tình hình du luận xã hội cả trên thực địa và không gian mạng; chỉ đạo hệ thống báo chí đây mạnh công tác thông tin tích cực đê kịp thời tuyên truyền, thông tin định hướng, nhất là tính chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

BCĐ 35 TP tham mưu tổ chức tốt lễ phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023; theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi. Tính đến ngày 26/3, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai và tổ chức Lễ phát động Cuộc thị bài bản với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Thường trực cấp ủy, tổ chức tập huấn viết bài cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhất là lực lượng nòng cốt tham gia viết bài.

Tuyên giáo TP cũng tăng cường triển khai chuyển đổi số, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quý I, ngành tuyên giáo tiếp tục áp dụng các phương thức triển khai như: Số hóa thông tin - quét mã QR (Bản tin nội bộ, tài liệu tại hội nghị; bản tin điện tử, số hóa tài liệu chuyên môn lịch sử Đảng); hội nghị trực tuyến...

Bên cạnh những kết quả trên, công tác tham mưu cấp ủy Đảng các cấp xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo tại một số nơi, ở một số thời điểm còn chưa chủ động. Công tác thông tin, tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội chưa có nhiều hình thức mới để kịp thời nắm bắt thông tin; chất lượng thông tin dư luận của một số đơn vị còn mức độ; việc thông tin, định hướng trên môi trường mạng còn khó khăn. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở một số đơn vị còn thiếu kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo; điều kiện cơ sở vật chất trang bị cho công tác tuyên giáo chưa đảm bảo trong tình hình mới.

Tại hội nghị, tham luận từ các đại biểu từ Ban tuyên giáo quận Đống Đa, huyện Thanh Trì, huyện Ba Vì… đã làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong quý I/2024; trong đó có những kết quả trong thực hiện Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó cho thấy những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị đã làm rõ những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quý I.

Các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin những vấn đề dân sinh trên địa bàn Thành phố - ảnh 2
Nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu xây dựng tuyên giáo Thủ đô ngày càng phát triển

Ban Tuyên giáo huyện Ba Vì báo cáo, năm 2022 hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, huyện có hơn 1 nghìn bài dự thi. Năm 2023, theo chỉ đạo của Thành phố, huyện phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Ngay từ khâu chuẩn bị, phát động, huyện đã làm một cách  bài bản, tập huấn, hướng dẫn cách viết, tổ chức tới các đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trong huyện nên đã có hơn 5 nghìn bài dự thi. Huyện đã tổ chức chấm thi và trao giải vòng huyện. Tại Thành phố,  Huyện Ba Vì được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen, và được trao giải Nhất thể loại báo in. Năm 2024, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huyện tổ chức tích cực Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư. Huyện đã mời giảng viên hướng dẫn cách viết, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo để cuộc thi có hiệu quả. Hy vọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của các đảng viên và toàn thể nhân dân, huyện Ba Vì sẽ có kết quả tốt tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, qua các ý kiến phát biểu của đại diện cơ quan đã nêu bật được những kết quả của công tác tuyên giáo Thủ đô trong quý I/2024. Đồng chí thông báo những điểm nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố đạt được trong quý I/2024. Các mặt đạt được của Thành phố thể hiện Hà Nội tiếp tục là Thủ đô thân thiện, an toàn. Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, ban hành chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên giáo. Đặc biệt, thực hiện một số nội dung trọng tâm của Thành ủy, tổng kết về công tác lý luận và thực tiện về công cuộc đổi mới 40 năm qua. Các cấp ủy, Thành ủy đã tập trung, chỉ đạo, quán triệt các Nghị quyết. Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường công tác chuyển đổi số. Qua đó việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được triển khai kịp thời, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hổi, để thực sự nghị quyết được lan tỏa, đi vào cuộc sống.

Năm 2024, Thành phố có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô... Các cấp, các ngành tập trung, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong với tinh thần tổ chức các lớp tập huấn hiệu quả. Công tác văn hóa, văn nghệ được quan tâm hơn, trọng tâm hơn tới đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ...

Các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin những vấn đề dân sinh trên địa bàn Thành phố - ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kết luận Hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cho rằng cần tăng cường nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Các thế lực thù địch có nhiều phương thức tác động tới nhân dân, làm sao để định hướng được tư tưởng của nhân dân tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Xây dựng tổ chức, cơ quan, tránh lệch lạc của các thế lực thù địch. Công tác tuyên giáo cần nắm bắt được những vấn đề dân sinh như: Tình hình ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thiếu điện, nước tại một số địa phương, giá nhà chung cư tăng... Các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin, được cung cấp thông tin vào cuộc sớm những vấn đề dân sinh để cơ chế chính sách thực hiện một cách suôn sẻ.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống tuyên giáo Thành phố tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của Thành phố, sự nỗ lực của Thành phố và những khó khăn khi thực hiện các mục tiêu; Tuyên truyền Luật Thủ đô (sửa đổi); quy hoạch Thủ đô... để khi Luật được thông qua cần triển khai sớm vào cuộc sống. Hệ thống tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Dự án Vành đai 4. Đây là dự án trọng điểm cấp quốc gia. Phối hợp với các cấp, ngành và truyền thông để vận động người dân sớm bàn giao đủ mặt bằng thực hiện Dự án; tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 đảm bảo số lượng và chất lượng...

Tin cùng chuyên mục

MB được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024

MB được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024

(PNTĐ) - Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 3 sản phẩm số của MB là vòng thời trang thanh toán Stellar, thẻ MB JCB Be The Sky và phần mềm quản lý bán hàng mSeller đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp (2019-2024) MB nhận giải thưởng này.
Các chuyên gia “bật mí” chiến thuật chọn trường đại học

Các chuyên gia “bật mí” chiến thuật chọn trường đại học

(PNTĐ) - Ngày 13/4, tại trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với trường Đại học Thành Đô và các đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Công nghệ”, với sự tham gia của hơn 1 nghìn học sinh của 3 trường THPT gồm: Lý Thường Kiệt, Cao Bá Quát và Lê Văn Thiêm.
Phúc Thọ quyết liệt xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trong quản lý đất đai, khoáng sản

Phúc Thọ quyết liệt xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trong quản lý đất đai, khoáng sản

(PNTĐ) - Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản" đã yêu cầu huyện Phúc Thọ quyết liệt xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn.
Sơn Tây cần tập trung kiểm tra giám sát 4 xã vùng bãi ven sông Hồng, đặc biệt là những xã có mỏ cát

Sơn Tây cần tập trung kiểm tra giám sát 4 xã vùng bãi ven sông Hồng, đặc biệt là những xã có mỏ cát

(PNTĐ) - Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 13, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được Thị xã Sơn Tây chú trọng và đạt nhiều kết quả so với trước. Có 9 đồ án quy hoạch phân khu đô thị thuộc khu vực ST1 đã được UBND thành phố phê duyệt.