Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm

Chia sẻ

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang của báo chí đối với đất nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội đan xen thách thức, Đại hội đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí...

Cụ thể, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Phóng viên Đài truyền hình Hà Nội tác nghiệp tại Bình ThuậnPhóng viên Đài truyền hình Hà Nội tác nghiệp tại Bình Thuận (Ảnh: T.H)

Đại hội cũng triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đồng thời, Đại hội hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

Đặc biệt, Đại hội đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Hội, khẳng định và phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí.

Thứ nhất: Tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ảnh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng nêu bật những thành tựu của đất nước, những điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống các âm mưu, hành động, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai: Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam, xây dựng hệ thống tổ chức Hội nhà báo Việt Nam vững mạnh toàn diện từ Trung ương đến địa phương, thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực.

Thứ ba: Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư: Lãnh đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, đảm bảo báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, môi trường báo chí lành mạnh.

Thứ năm: Tích cực bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và các quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên. Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe doạ, xúc phạm, hành hung các nhà báo hội viên hoạt động đúng pháp luật.

Thứ sáu: Nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ Hội từ Trung ương đến các cơ sở. Tiếp tục củng cố, xây dưng tổ chức Cơ quan Trung ương Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đủ năng lực tham mưu, giúp việc có hiệu quả cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.

Thứ bảy: Tích cực mở rộng và đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của Hội nhà báo Việt Nam, thông qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ tám: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thHao, tăng cường các hoạt động xã hội- từ thiện, nêu cao tinh thần nhân văn của người làm báo cách mạng, tạo sự lan tỏa tốt đẹp trong xã hội.

Thứ chín: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các chính sách kinh tế báo chí. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí xây dựng các mô hình báo chí tự chủ về tài chính, các mô hình kinh tế báo chí.  

THẢO HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

(PNTĐ) - Ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương các nữ vân động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp

Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

(PNTĐ) - Việt Nam đang là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp để dịch chuyển sản xuất. Điều này khiến xuất khẩu từ Việt Nam gia tăng đột biến, khiến Việt Nam dễ trở thành đối tượng theo dõi, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bổ sung hoặc chế tài xử phạt của nước nhập khẩu.