Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) -Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 - ảnh 1
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Chiều 29/11, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp hội nghị lần thứ 17. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1-3/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nghe hướng dẫn sử dụng ứng dụng số Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kết quả xin ý kiến biểu quyết về công tác nhân sự.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 - ảnh 2
 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, số lượng đại biểu triệu tập dự đại hội là 1.100. Tại phiên trọng thể, đại hội trân trọng mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Về báo cáo của Ban Chấp hành khoá XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đến nay, báo cáo đã được xây dựng, cơ bản hoàn thiện và lấy ý kiến tại đại hội công đoàn cấp tỉnh, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên, người lao động và các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước. Báo cáo đã được tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại cuộc họp ngày 9/11/2023)...

Về Đề án Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Thanh Hải thông tin đã thực hiện theo đúng quy trình quy định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay cơ bản hoàn thiện theo văn bản Ban Bí thư phê duyệt.

Đến nay, các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất, đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung trên để Ban Tổ chức Đại hội tiếp thu, hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở thảo luận, ý kiến của các đại biểu vào các nội dung của hội nghị, Ban Tổ chức Đại hội sẽ tiếp thu, hoàn thiện để chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung; các thành viên của các Tổ giúp việc phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công để góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 - ảnh 3
Quang cảnh hội nghị

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội dự kiến cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đồng thời tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn.

 

Tin cùng chuyên mục

Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ

Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ

(PNTĐ) - “Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ; không màng danh lợi, đã giúp đỡ người dân phòng tránh, vượt qua bệnh tật, gìn giữ tài sản đặc biệt của con người đó là sức khỏe”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng ghi nhận những đóng góp của ngành y tế Thủ đô.