Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI:

Đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 13 và 14/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện - ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa đại hội

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện. Kết quả, 5 năm qua, nhân dân Sơn Tây đã tự nguyện đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt, hiến 9.993m2 đất, hàng rào, hàng trăm cây bóng mát, ăn quả và 15.798 ngày công để xây dựng, sửa chữa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

MTTQ thị xã Sơn Tây cũng thực hiện tốt công tác giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay thị xã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  

Chú trọng phát triển đời sống văn hoá ở khu dân cư, Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, thị xã có 35.056/36.555 gia đình văn hóa (đạt 95,9%); 55/56 thôn thôn văn hóa (98,2%); 60/62 tổ dân phố văn hóa (96,8%); tỷ lệ hỏa táng đạt 90,1%. Toàn thị xã duy trì 125 mô hình: “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Họ giáo tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ liên gia tự quản”,…

Công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội đạt được những kết quả thiết thực. Trong 5 năm, quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp của thị xã đã vận động được hơn 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 169 nhà; hỗ trợ 2.571 học sinh nghèo… với tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Đến nay thị xã không còn hộ nghèo, có 260 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,67%).

Các hoạt động nhân đạo từ thiện khác được thực hiện tốt, đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 3,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 4 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ hơn 1,9 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thị xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức 31 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 154 ý kiến; 16 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô với 18 ý kiến; 21 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 363 ý kiến; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,01%.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện - ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn chúc mừng, biểu dương những thành tựu MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận thị xã thời gian tới cần tập trung quan tâm đến 3 vấn đề, đó là: "Tính chủ động, Tính sáng tạo, Tính hiệu quả", khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, chủ động nắm bắt những thuận lợi, nhận định kịp thời những khó khăn, thử thách; nêu cao ý chí quyết tâm, sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành thắng lợi 6 chương trình hành động, 3 khâu đột phá và 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra.

MTTQ cần tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội gắn với quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 29-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động.

Đồng thời, Mặt trận chủ động nắm tỉnh hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo; kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận bền vững trong nhân dân ngay từ cơ sở. Mặt trận tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được thụ hưởng thật; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, Mặt trận thị xã tham gia có hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện - ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng đại hội thành công

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương, cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI. Bà Nguyễn Thị Vân tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, có 15 tập thể được thị xã Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

 

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

(PNTĐ) - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ các cấp đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ cựu thanh niên xung phong, nữ thương binh trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quốc Oai. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các nữ chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.