Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội:

Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng

HƯƠNG LY
Chia sẻ

(PNTĐ) -Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã tổ chức giám sát 301 cuộc về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 2.563 cuộc giám sát, phát hiện 167 vụ việc vi phạm, kiến nghị xử lý 162 vụ; các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 3.360 vụ, phát hiện và kiến nghị các cơ quan xử lý 42 vụ...

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 sáng 12/7. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp của thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, gắn với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các quận, huyện, thị xã đã phối hợp, tổ chức 585 hội nghị cho trên 95 lượt người; tổ chức 8 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát trên 1,3 triệu tài liệu pháp luật cho nhân dân để tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến dân chủ, dân sinh…

Việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc thực hiện, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Ở cấp thành phố, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố đã tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động. Đối với cấp huyện đã tổ chức 41 hội nghị đối thoại đột xuất, 4 hội nghị đối thoại định kỳ; cấp xã tổ chức được 87 hội nghị đối thoại định kỳ và 261 hội nghị đối thoại đột xuất...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã tổ chức giám sát 301 cuộc về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 2.563 cuộc giám sát, phát hiện 167 vụ việc vi phạm, kiến nghị xử lý 162 vụ; các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 3.360 vụ, phát hiện và kiến nghị các cơ quan xử lý 42 vụ...

Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng phối hợp tốt với tổ dân vận và chính quyền cùng cấp triển khai công tác hòa giải ngay từ cơ sở, giúp giảm đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ sở trên địa bàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành công 1.402/1.888 vụ việc (đạt 74,25%).

Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng - ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Nổi bật là gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc triển khai 2 nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, qua đó phát huy dân chủ gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

Đối với Liên đoàn Lao động thành phố, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức hội nghị công nhân viên chức ngay từ đầu năm học, qua đó hoàn thiện hơn nữa hình ảnh của ngành Giáo dục Thủ đô thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Cùng với đó, có giải pháp giải quyết hiệu quả tình trạng đình công, lãn công thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gắn việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện những nhiệm vụ chính trị của thành phố, trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về triển khai công tác dân vận…

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm tra theo kế hoạch năm 2022 tại 6 quận, huyện; 6 phường và 6 sở, ngành thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian.

Tin cùng chuyên mục