Hà Nội: Bổ sung danh mục 372 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 2.061,37ha

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 4/7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Bổ sung danh mục 372 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 2.061,37ha - ảnh 1

Giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội Nguyễn Huy Cường trình bày tờ trình

HĐND TP Hà Nội quyết nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND Thành phố.

Cụ thể, điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố: 5 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 4,22ha và 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 10,81ha.

Điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 22 dự án với diện tích 55,47ha; Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 1 dự án với diện tích 0,02ha; Điều chỉnh tên dự án, loại đất, quy mô dự án, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 16 dự án. Bổ sung danh mục 372 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 2.061,37ha.

Hà Nội: Bổ sung danh mục 372 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 2.061,37ha - ảnh 2
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND Thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, việc rà soát danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng quy định tại Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu thực tế của Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất tiêu chí rà soát để điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh giảm danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 như UBND Thành phố đề xuất...

 

 

Tin cùng chuyên mục

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

(PNTĐ) - Sáng 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Theo đó, thu ngân sách năm 2024, UBND TP xây dựng dự toán thu là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023.