Hà Nội đã sắp xếp lại còn 579 đơn vị hành chính cấp xã, 5.369 thôn, tổ dân phố

Chia sẻ

Sáng 24/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, thực hiện các chủ trương của Trung ương, những năm qua, Thành ủy luôn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đã thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Quang cảnh hội nghị.Quang cảnh hội nghị.

Qua thực hiện, thành phố Hà Nội đã sắp xếp lại 584 đơn vị hành chính cấp xã còn 579 đơn vị (giảm 3 xã, 2 phường); từ 7.968 thôn, tổ dân phố xuống còn 5.369 thôn, tổ dân phố (giảm 2.599 đơn vị). Từ chỗ bố trí 19-22 người đảm nhiệm 18 chức danh không chuyên trách ở cấp xã; 7 người đảm nhiệm 7 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đến nay còn trung bình 7 người đảm nhiệm 10 chức danh ở cấp xã; 2-3 người đảm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Rõ nét nhất là tháng 5-2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn 5 quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Trên cơ sở nội dung và kinh nghiệm tổ chức thực hiện các đề án thí điểm tại 5 địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng và ngày 16-9-2019 đã ban hành Đề án số 21-ĐA/TU để triển khai thực hiện trên toàn thành phố.

Kết quả thực hiện cho thấy, Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trước khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, các nghị quyết của HĐND thành phố là 32.933 người, đến nay còn 18.350 người, giảm 14.583 người (tương đương 44,2%) so với trước khi thực hiện.

Sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, tình hình cơ sở ổn định. Các chức danh không chuyên trách vẫn được bố trí đầy đủ, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn hơn, chất lượng hoạt động được nâng lên một bước… Đặc biệt, người được bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách có thu nhập tăng và có trách nhiệm hơn trong công việc được giao.

H. N

Tin cùng chuyên mục