Hà Nội: Sau 2 tháng có 15.114 hồ sơ được tiếp nhận qua ứng dụng VneID yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP)

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 20/6/2024, Thành phố đã tiếp nhận tổng số 27.146 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP; trong đó có 15.114 hồ sơ được tiếp nhận qua ứng dụng VneID (55,67%) và tăng qua từng ngày nhất là sau thời điểm ngày 01/6/2024 khi Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND có hiệu lực, số lượng hồ sơ thực hiện qua VNeID chiếm trung bình hơn 86%/tổng số hồ sơ tiếp nhận.

 Tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 để đề nghị cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng ngày càng tăng cao, số người đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp đã giảm rõ rệt (từ thời điểm trước 22/4/204, số lượt trung bình thực hiện tiếp công dân tại Sở Tư pháp từ 300-400 công dân/ngày đến nay chỉ còn trung bình từ 30-40 công dân/ngày, giảm còn 1/10 so với trước.

Quy trình thực hiện và kết nối kỹ thuật giữa các Hệ thống trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID hoàn toàn đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đơn giản hóa quá trình thực hiện cho công dân và cơ quan hành chính nhà nước; tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện và giải quyết các yêu cầu liên quan đến thủ tục này.

Hà Nội: Sau 2 tháng có 15.114 hồ sơ được tiếp nhận qua ứng dụng VneID yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) - ảnh 1
Người dân đến Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đã giảm nhiều khi thực hiện trực tuyến toàn trình - Ảnh: VGP/LS

Ước tính mỗi người dân có thể tiết kiệm được ít nhất gần 400.000 đồng/ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và đặc biệt đảm bảo được các yếu tố về chi phí sức khỏe, tâm lý khi thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước. Trong 2 tháng với tổng số 15.114 hồ sơ được thực hiện qua VneiD, số kinh phí tiết kiệm của người dân dự tính khoảng 10,7 tỷ/năm (1,9 tỷ/2 tháng/15.114 hồ sơ) và đối với cơ quan nhà nước, số lượng người dân không đến trực tiếp tại trụ sở giảm áp lực cho đội ngũ công chức tại đơn vị cũng như các chi phí phụ trợ phát sinh (điện, nước, không gian, cơ sở vật chất), ước giảm 6,85 tỷ/15.114 hồ sơ).

Thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã vào cuộc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID và đạt hiệu quả cao, được nhân dân ghi nhận và đồng tình. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận huyện thị xã đã thực hiện tốt tuyên truyền, truyền thông việc thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID, việc Thành phố hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho công dân khi có đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID đến người dân trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ công chức tham gia quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP nói chung và cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID nói riêng rất nhiệt tình, trách nhiệm và nêu cao tinh thần gương mẫu của người cán bộ, công chức.

Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông và Văn phòng Chính phủ.

Người dân khi đã xác thực định danh điện tử mức 2 trên VneID có thể làm thủ tục cấp Phiếu LLTP đơn giản, tiện dụng, nhanh chóng. Phần mềm cho phép hiển thị, tải vân tay của người cần tra cứu nên cơ quan hồ sơ có đầy đủ thông tin phục vụ tra cứu để cấp Phiếu LLTP. Đa số kết quả tra cứu xác minh cấp Phiếu LLTP của Bộ Công an và Công an Thành phố trên VNeID qua phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp trước hạn và đúng hạn. Công dân đề nghị cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID được thực hiện với phương thức đơn giản, dễ thực hiện, quá trình thực hiện đề nghị cấp Phiếu LLTP công dân không phải đính kèm giấy tờ. Công dân đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu LLTP mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh, không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp Phiếu LLTP; Công dân theo dõi được trạng thái xử lý của hồ sơ và nhận được kết quả giải quyết hồ sơ (Phiếu LLTP) qua ứng dụng VNeID, tải được kết quả Phiếu LLTP về thiết bị điện tử, không phải đi lại để nhận kết quả. Kết quả Phiếu LLTP (bản điện tử) mặc định được trả về tài khoản của công dân trên ứng dụng VNeID, trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Kể từ ngày 1/6/2024 đến ngày 31/12/2024, công dân của Thành phố khi có đề nghị cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID không phải nộp phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Công dân sử dụng Phiếu LLTP bản điện tử để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính khác trên môi trường điện tử. Công dân tiết kiệm được chi phí, không mất thời gian đi nộp hồ sơ và thời gian đến nhận kết quả. Công dân trên địa bàn Thành phố sẽ hình thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin để đề nghị cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính nói chung và việc cấp Phiếu LLTP nói riêng.

Tuy nhiên, số thủ tục hành chính yêu cầu thành phần hồ sơ phải có Phiếu LLTP còn quy đinh trong các văn bản quy phạm pháp luật nhiều; số lượng hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP ngày càng tăng cao qua từng năm. Hiện nay, công dân đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID vẫn đề nghị cấp Phiếu LLTP (bản giấy) do đó người lập phiếu, người có thẩm quyền ký Phiếu LLTP và người đóng dấu Phiếu LLTP vừa phải thực hiện trên Phiếu LLTP (bản giấy) vừa phải thực hiện trên Phiếu LLTP (bản điện tử) để trả về VNeID của công dân. Hai phần mềm (Dịch vụ công Thành phố và Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp) chưa liên thông được nên thực tế việc Sở Tư pháp đã hoàn thành việc cấp Phiếu LLTP cho công dân trên Hệ thống Phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp, tuy nhiên trên phần mềm Dịch vụ công của Thành phố  vẫn chưa thể hiện kịp thời việc đã cấp Phiếu LLTP.

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Lý lịch tư pháp, thời hạn cấp Phiếu LLTP không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày. Tuy nhiên, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định là ngày làm việc và Luật Lý lịch tư pháp chưa quy định việc đương nhiên xóa án tích cho công dân là một thủ tục hành chính, do đó dẫn đến tình trạng Sở Tư pháp đã cấp trễ hạn Phiếu LLTP cho công dân vì Sở Tư pháp phải tiến hành xác minh các cơ quan có liên quan sau đó mới cấp Phiếu LLTP được. (Trong trường hợp công dân có án tích nhưng công dân không phối hợp cung cấp các hồ sơ để thực hiện xóa án vì công dân đang hiểu việc đương nhiên xóa án tích là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, công dân không phải nộp hồ sơ mà Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện xóa án và cấp Phiếu LLTP với tình trạng không có án tích cho công dân).

Để triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID ngày càng thuận lợi hơn cho công dân và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện, thành phố Hà Nội có một số đề xuất, kiến nghị như: Đề xuất Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, trong đó có nội dung quy định thời hạn trả kết quả Phiếu LLTP là ngày làm việc để thống nhất với thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay; quy định việc thực hiện cấp Phiếu LLTP xóa án tích cho công dân là một thủ tục hành chính độc lập. Đề xuất Văn phòng Chính phủ tham mưu, báo cáo Chính phủ việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành trong đó có việc thực hiện cắt giảm Phiếu LLTP trong thành phần hồ sơ một số thủ tục hành chính; quy địnhsử dụng Phiếu LLTP trên VNeID (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không cần phải cung cấp Phiếu LLTP (bản giấy)…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

(PNTĐ) - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ các cấp đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ cựu thanh niên xung phong, nữ thương binh trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quốc Oai. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các nữ chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.