Hà Nội sẽ tôn vinh khen thưởng 100 công nhân giỏi năm 2022

Chia sẻ

100 công nhân trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể đạt tiêu chí Công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động TP tuyên dương, khen thưởng. Lễ tuyên dương dự kiến vào cuối tháng 5/2022, tại Nghệ An.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi năm 2021 cho các nữ công nhân công ty Canon Việt NamPhó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi năm 2021 cho các nữ công nhân công ty Canon Việt Nam

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” là những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, đạt các tiêu chuẩn theo Quy chế xét tặng “Công nhân giỏi” của Liên đoàn lao động Thành phố.

Công nhân giỏi Thủ đô cũng là những người có trình độ tay nghề giỏi nhất trong từng nghề tại cơ sở hoặc là người đạt giải cao nhất hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bàn tay vàng của doanh nghiệp và các cấp Công đoàn tổ chức; thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động đạt năng suất, chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động của đơn vị, doanh nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương 100 công nhân giỏi. Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức từ 20-22/5/2022 tại Nghệ An.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và Thành phố.

Để việc biểu dương “Công nhân giỏi thủ đô” năm 2022 đạt thực chất, hiệu quả, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội thi thợ giỏi hoặc thao diễn kỹ thuật, luyện tay nghề, thi thợ giỏi tại doanh nghiệp đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng những cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" ở cấp mình, xét chọn cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022.

Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Lao động Thành phố, căn cứ tình hình dịch Covid-19 và thực tế tại đơn vị, địa phương, hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2022, các đơn vị có thể gắn lễ tuyên dương “Công nhân giỏi” với biểu dương những công nhân viên chức lao động có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, những cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

 VIỆT BÁCH

Tin cùng chuyên mục