Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo:

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp”

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 5/1, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 1
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa phát biểu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết, Huyện ủy Hoài Đức tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố. Quán triệt và triển khai Đề án số 15 - ĐA/TU, ngày 12/5/2022 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quyết liệt triển khai và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện Hoài Đức theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra đối với 8 tổ chức Đảng và 11 đảng viên; công tác Dân vận, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thành phố và huyện về công tác dân vận.

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Huyện ủy Hoài Đức đã chỉ đạo ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" trên địa bàn huyện...

Một số kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Hoài Đức trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 27.881 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp 1.304 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 0,69% so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 12.197 tỷ đồng, đạt 101,92% kế hoạch, tăng 9,9% so với năm 2021; giá trị sản xuất Thương mại- Dịch vụ 14.380 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 13,42% so với năm 2021.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại 12 cụm công nghiệp và các làng nghề của huyện Hoài Đức đã ổn định và hoạt động trở lại bình thường sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Các mặt hàng sản xuất tại các làng nghề duy trì hiệu quả, tăng trưởng khá, tạo thu nhập, giải quyết việc làm thường xuyên góp phần ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng 17 sản phẩm OCOP đợt 1 trình Thành phố đánh giá, phân hạng theo quy định; nâng số sản phẩm OCOP của huyên lên 85 sản phẩm.

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 3
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 ước thực hiện 1.623,1 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán Thành phố và 72,7% dự toán Nghị quyết HĐND giao, bằng 52,6% so với năm 2021. Bao gồm: Thu thường xuyên 1.454,75 tỷ đồng, đạt 145,1% so với dự toán Thành phố và 137,7% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất 168 tỷ đồng, đạt 14,4% so với dự toán Thành phố và đạt 14,3% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao; thu đóng góp 350 triệu đồng.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết và giao đất dịch vụ, hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2021.

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để phục vụ Dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô.

Ban hành thông báo thu hồi 196,9 ha đất nông nghiệp đến 7.925 hộ gia đình, cá nhân. Tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, xã, thị trấn thành phường được đẩy mạnh, huyện Hoài Đức đã đạt 23/31 tiêu chí quận; các xã hoàn thành 245/320 lượt tiêu chí phường.

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 4
Huyện ủy Hoài Đức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Năm 2023, huyện Hoài Đức đề ra và phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất: 11,9% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.361,95 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước 2.229,3 tỷ đồng; thực hiện Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng trong tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 12/2023. 

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 5
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Hoài Đức đã đạt được trong năm 2022, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị huyện Hoài Đức cần tập trung thực hiện kế hoạch thành lập quận, tập trung cho giao thông, đô thị, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển sản xuất các làng nghề, sản xuất nông nghiệp phải coi đây là nguồn thu chính của huyện.

Đồng thời, phải tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính ở các địa phương, ở cấp chính quyền vì 80-90% người dân tiếp xúc với chính quyền ở bộ phận Một cửa.

Đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh: “Đây là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu”.

Đồng chí Vũ Đức Bảo cho rằng, huyện Hoài Đức làm rất tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh để để đảm bảo tiến độ tháng 6/2023 khởi công.

 Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, thành phố thực hiện công tác tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2023 sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, huyện Hoài Đức cũng phải làm nghiêm túc công khai; củng cố cơ sở đảng và tổ chức đảng yếu kém; đổi mới về phương thức làm việc công tác dân vận.

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” vì vậy cần đẩy mạnh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính bằng cơ chế điều hành, xem xét trách nhiệm cán bộ công chức khi có vấn đề, không hoàn thành tốt công việc.

“Hoài Đức cần tập trung phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp” - ảnh 6
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao quà Tết cho thương binh 3/4 Đỗ Đình Ngô, ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh 

 Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cùng đoàn công tác Thành ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cho các đồng chí thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã An Khánh, An Thượng và Song Phương.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

(PNTĐ) - Chiều 29/5, tại kỳ họp thứ 7, đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần giải quyết như: Định kiến giới vẫn là rào cản chủ yếu đối với những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới...
Tháng 5/2024 Hà Nội đón 496.500 lượt khách quốc tế, tăng 46,7%

Tháng 5/2024 Hà Nội đón 496.500 lượt khách quốc tế, tăng 46,7%

(PNTĐ) - Chiều 28/5, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tháng 5/2024, Hà Nội đón 2,37 triệu lượt khách, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 496.500 lượt, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa 1.880.000 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần bổ sung thêm quy định gỡ vướng về chỉnh trang đô thị

Cần bổ sung thêm quy định gỡ vướng về chỉnh trang đô thị

(PNTĐ) - Chiều 28/5, tại kỳ họp thứ 7, góp ý vào Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), về việc cải tạo và chỉnh trang đô thị, đại biểu bày tỏ nhất trí với Điều 20 của dự thảo Luật, đây là quy định mới về công tác chỉnh trang đô thị khác với các quy định hiện hành về nhà ở, xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về chỉnh trang đô thị ở Hà Nội.