Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Ngày 24/8, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đông đủ cán bộ, hội viên Hội LHPN Thành phố, Hội LHPN các quận, huyện.

 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5. Tại hội nghị lần này, Trung ương đưa ra thảo luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số nội dung quan trọng khác…

Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng - ảnh 1
Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là báo cáo viên tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII với 4 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp đến, hội nghị được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ  phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 4 quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Việc phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm giúp mỗi cán bộ, công chức, hội viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ta đã đề ra...Đồng thời, cũng thấy được ý nghĩa quan trọng của chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn để từ đó, mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp ngành bán lẻ Nhật Bản tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật

Doanh nghiệp ngành bán lẻ Nhật Bản tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật

(PNTĐ) - Mới đây một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản chuyên cung cấp các giải pháp về nhân sự cho lĩnh vực bán lẻ, thời trang, làm đẹp... cho biết đang tìm kiếm cơ hội hợp tác cung cấp dịch vụ tuyển dụng và hỗ trợ toàn diện cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là Đại sứ Thương Hiệu toàn cầu (GA) - nhân viên bán  hàng chuyên nghiệp trong ngành bán lẻ.
Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố

Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố

(PNTĐ) - Ngày 30/3, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn I: cuối năm 2022-2025".