Hội thảo khoa học hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chia sẻ

Sáng mai, 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội thảo. Tham dự có các đại biểu một số cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên trì với mục tiêu, lý tưởng đó, 35 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo, cụ thể hóa đường lối cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối những thành tựu 35 năm đổi mới, hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và hưởng ứng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đây là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển; đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ thành phố trong sự phát triển của cả nước; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Hội thảo cũng sẽ phân tích và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho quê hương Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, “Thành phố vì hòa bình”…

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

(PNTĐ) - Ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương các nữ vân động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp

Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

(PNTĐ) - Việt Nam đang là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp để dịch chuyển sản xuất. Điều này khiến xuất khẩu từ Việt Nam gia tăng đột biến, khiến Việt Nam dễ trở thành đối tượng theo dõi, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bổ sung hoặc chế tài xử phạt của nước nhập khẩu.