Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ TP Hà Nội

Chia sẻ

Chiều nay, 23/2, Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII. Dự kiến Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sẽ diễn ra đến hết ngày mai (24/2).

Chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng và Văn phòng T.Ư Đảng, lãnh đạo các sở, ban ngành.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày dự kiến nội dung, chương trình và điều hành biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII.

Theo chương trình được thông qua, Hội nghị sẽ tiến hành họp bàn các nội dung: Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020; Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị.

Thứ nhất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Bí Thư Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 29 ngày 28/5/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, qua báo cáo tổng kết của các đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy trong giai đoạn 2011-2020, Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của TP đến công tác phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, TTATXH và nhiều lĩnh vực khác của TP. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém của TP trong giai đoạn qua. Trên cơ sở tổng kết đánh giá, với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Dự thảo Báo cáo, Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 trình Bộ Chính trị gồm 3 phần: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011-2020; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kiến nghị, đề xuất.

Theo Bí thư Thành ủy, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất 5 quan điểm lớn, cùng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tương ứng với từng giai đoạn và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội trên cơ sở kế thừa, phát huy và làm sâu sắc hơn những nội dung tại Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị vẫn còn

“Với yêu cầu xây dựng Thủ đô là đại diện của quốc gia, trái tim của cả nước, Thủ đô xanh, văn hiến, thông minh, hiện đại; là động lực phát triển của Vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước; trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của khu vực và thế giới, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp cụ thể vào Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11. Đặc biệt, cần đánh giá kỹ vào những nguyên nhân chủ quan, khách quan của 6 nhóm hạn chế, yếu kém; từ đó bàn kỹ, bàn sâu về các quan điểm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trên cơ sở đó, đưa ra được những vấn đề có tính đột phá, những nội dung dự thảo Nghị quyết mới này có tính vượt trội về cơ chế, chính sách, về phân cấp, ủy quyền cho Thủ đô, để Thủ đô thực sự là nơi hội tụ các nguồn lực, động lực dẫn dắt, đi đầu trong phát triển KTXH, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng trong cả nước” - Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Thứ hai, về Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2012 và đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc triển khai Luật Thủ đô thời gian qua đã có những tác động tích cực nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn chưa đạt kết quả như mong muốn, đó là các cơ chế chính sách quy định trong Luật Thủ đô chưa phát huy được hiệu quả do thiếu các quy định cụ thể về cơ chế đặc thù, về phân cấp, ủy quyền cho TP giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển KT-XH. Để tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô năm 2012 và đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 71 đồng chí, do Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban, các Phó Bí thư Thành ủy làm Phó Ban; thành viên là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và mời các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội T.Ư, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Vùng Thủ đô, một số chuyên gia, nhà khoa học tham gia. UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập Tổ công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô với sự tham gia của các sở, ban, ngành TP. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô năm 2012 và Báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến nhiều vòng và được tiếp thu, hoàn chỉnh, trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Thứ ba, đối với định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với quy hoạch TP Hà Nội và định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho hay, triển khai Luật Quy hoạch 2017, Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo tổ chức triển khai lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1259 ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP về định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến và thống nhất trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP về định hướng nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gồm 5 mục tiêu, 8 quan điểm, 8 định hướng chính và 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ tư, về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khoá XVII, Bí thư Thành ủy cho biết: Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy. Đến nay, sau khi tiếp thu ý kiến của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, Dự thảo Quy chế sửa đổi Quy chế làm việc số 01 của Thành ủy được đưa ra trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Dự thảo sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung 10 Điều của Quy chế 01; giữ nguyên bố cục về chương, điều của Quy chế 01, giữ nguyên những điều, những điểm, nội dung vẫn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc lược bỏ các nội dung không cần thiết và bổ sung những nội dung mới để đảm bảo Quy chế phù hợp các chủ trương, định hướng, quy định có liên quan của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của TP; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hợp lý, cải cách TTHC, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện...

PV

 

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Bức tranh khởi sắc kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Hà Nội: Bức tranh khởi sắc kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

(PNTĐ) - Trong Quý II, Thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển KTXH theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ: Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Ủy ban hòa bình Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ủy ban hòa bình Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

(PNTĐ) - Sáng 30/6, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội được tiến hành vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII).