Ký kết giao ước thi đua truyền thông dự án đường Vành đai 4

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan quan báo chí Thành phố trong việc đẩy mạnh truyền thông triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 13/9/2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND, ngày 05/8/2022 của UBND Thành phố về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô;

Căn cứ Kế hoạch 844/KH-UBND, ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố về Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đại 4- vùng Thủ đô Hà Nội thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2023”;

 Căn cứ Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 12/01/2023 về Tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan quan báo chí Thành phố trong việc đẩy mạnh truyền thông triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là trên địa bàn 7 quận, huyện có đường Vành đai 4 đi qua. Thông qua đó tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực ủng hộ chủ trương, quyết định thu hồi đất, phục vụ triển khai Dự án; tạo đồng thuận xã hội trong nhân dân, quyết tâm cùng giải quyết vướng mắc, hướng tới mục tiêu chung là sớm triển khai xây dựng, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4- vùng Thủ đô.

Ký kết giao ước thi đua truyền thông dự án đường Vành đai 4 - ảnh 1

Báo chí Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng tin, bài; Thực hiện tuyên truyền thường xuyên liên tục, trung bình mỗi báo có ít nhất 1 tin, bài/ngày, trong đó tập trung tuyên truyền đợt cao điểm từ 15/2 đến 01/7/2023.

 Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan các nội dung thông tin liên quan đến Dự án. Chú trọng tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của Dự án; đăng tải chính sách về bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tối đa quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của Dự án; Phản ánh về các bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai Dự án, kịp thời lan tỏa khí thế phong trào thi đua tại 7 quận, huyện có đường Vành đai 4 đi qua; Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thành phố về công tác chỉ đạo quản lý dân cư, quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng…

 Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt Dự án. Kịp thời đấu tranh phê phán các thông tin, luận điệu sai trái trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện Dự án.

Quán triệt sâu sắc đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong triển khai tuyên truyền thực hiện tuyến đường Vành đai 4; Việc đăng tải thông tin cần căn cứ nguồn thông tin tư liệu do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp; không khai thác những nội dung nhạy cảm, những vấn đề còn chưa thống nhất hoặc có ý kiến trái chiều, dễ bị các thế lực thù địch xuyên tạc; trong trường hợp cần thiết đối với một số vấn đề nhạy cảm, các cơ quan báo chí trao đổi với Ban Tuyên giáo Thành ủy trước khi tổ chức thông tin.

Tin cùng chuyên mục

Số lượng biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số

Số lượng biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số

(PNTĐ) -Việc sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng nhằm sửa đổi những quy định không phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị; kịp thời giải quyết, khắc phục những bất cập, vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn.
Thông qua 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028

Thông qua 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028

(PNTĐ) -Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 -2028 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Kim Quý – Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội khóa XVII được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khóa XVIII.