Hội LHPN Hà Nội:

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng ngày 25/9, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Hà Nội”.

Tham dự hội thảo có các đại biểu TƯ: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Bế Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Ủy ban Dân tộc Ủy ban dân tộc; Thạc sỹ Trần Thu Thủy, Nguyên Chánh văn phòng Hội LHPN Việt Nam.

Đại biểu TP Hà Nội có bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc TP; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; TS Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm GFCD…

Cùng dự tọa đàm có đại biểu đại diện các sở, ngành đoàn thể, Hội LHPN 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ.

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
 Các đại biểu tham dự chương trình hội thảo sáng ngày 25/9

Tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Dự án “Nâng cao năng lực của Hội Phụ nữ trong giải quyết vấn đề bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, do Quỹ Rosa Luxemburg tài trợ, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Hà Nội" với mong muốn góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu Dự án 8 đề ra, nâng cao năng lực của tổ chức Hội Phụ nữ cũng như sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ với các ban, ngành và địa phương trong xác định các vấn đề về giới, lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội tại 5 huyện, 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2
Bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo QĐ 1719 ngày 14/10, với 10 nội dung, dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Với đặc thù Thủ đô Hà Nội có 13 xã, 1 thôn trên địa bàn của 5 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và Thạch Thất, nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 253 ngày 11/11/2021 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của TP trong đó xác định 9 nội dung trọng tâm, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng dân tộc thiếu số, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.

Hiện nay, theo báo cáo tỷ lệ hộ nghèo khu vực 13 xã dân tộc thiểu số, miền núi (theo chuẩn nghèo của thành phố) cuối 2022 còn 0,72%, trong đó xã Phú Mãn - huyện Quốc Oai không còn hộ nghèo (toàn thành phố 0,095%). Thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/người/năm. 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố đang tập trung chỉ đạo triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa cho vùng dân tộc thiểu số. UBND Thành phố ban hành kế hoạch số 257 ngày 03/10/2022 triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn thành phố, tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố.

Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND Thành phố giao cho Hội LHPN Thành phố chủ trì, phối hợp với cùng ban Dân tộc thành phố Hà Nội, một số sở, ngành, UBND 5 huyện thực hiện Dự án 8. Thời gian qua, nhiều hoạt động thực hiện Dự án 8 đã được triển khai: tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm (thông qua các Tổ truyền thông cộng đồng), nhiều cuộc tập huấn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em, hoạt động phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, cán bộ Hội, các ban ngành, già làng trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, phát triển mô hình kinh tế tập thể (hiện nay tại 14 xã, Hội Phụ nữ đang tín chấp 180,608 tỷ vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho 3.845 người vay, 74,9 tỷ từ Ngân hàng Nông nghiệp cho 758 người vay). Tuy nhiên còn nhiều khó khăn: định kiến giới, nhận thức trình độ của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, khoảng cách về điều kiện sống giữa vùng dân tộc và đô thị, thói quen phong tục tập quán, nguồn lực, năng lực cán bộ…

Tại hội thảo diễn ra 2 phiên gồm: Phiên 1 với nội dung Quan điểm và chủ trương chính sách về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, trao đổi thông tin về Quan điểm của Đảng và nhà nước về Bình đẳng giới và một số giải pháp lồng ghép giới trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thạc sỹ Trần Thu Thủy, Nguyên Chánh văn phòng Hội LHPN Việt Nam chia sẻ về nội dung tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số - cơ hội và thách thức từ thực tiễn.

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 3
Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại hội thảo
Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 4
Thạc sỹ Trần Thu Thủy, Nguyên Chánh văn phòng Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Trong phiên 2 của Hội thảo, các đại biểu đã cũng nhau trao đổi bài học kinh nghiệm về tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và lồng ghép giới trong thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, để tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS, các cấp Hội Phụ nữ đã và đang thực hiện mô hình “Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ”. Năm 2023, với mô hình “Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ”, Hội Phụ nữ 14 xã đã giúp 13 hộ nghèo, 83 hộ cận nghèo nâng cao mức sống, bằng các biện pháp như tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, trợ cấp, tín chấp cho vay vốn, hỗ trợ cây, con giống, lương thực, thức ăn gia súc, phân bón, ngày công…

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 5
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội chia sẻ những hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế , bài học kinh nghiệm, thách thức và khuyến nghị tại hội thảo

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể; chủ động tư vấn, hỗ trợ thành lập và vận hành hoạt động của mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa phương theo hướng liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khôi phục phát huy nghề truyền thống và tài nguyên bản địa, tạo việc làm cho lao động nữ. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn 14 xã đã hỗ trợ thành lập 01 HTX nông sản an toàn; 1 tổ hợp tác; 3 tổ liên kết với hàng chục thành viên là phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia…

Cùng với đó, Hội Phụ nữ còn triển khai một số dự án: Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa (tại 3 xã Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa - huyện Ba Vì từ tháng 7/2019 – 7/2022 với nguồn vốn gốc là 2 tỷ đồng). Trong chu kỳ thực hiện dự án đã tổ chức giải ngân 25 đợt cho 244 lượt hộ gia đình vốn để phát triển chăn nuôi bò sữa, đã phát 112 con bò sữa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ vay, (trong đó 3 hộ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo, 164 hộ khó khăn nâng cao mức sống); Dự án “Cộng đồng thực hành phương pháp nông nghiệp tương hợp năng lượng” hỗ trợ 3 xã Khánh Thượng, Minh Quang, Yên Bài - huyện Ba Vì phát triển rừng và tạo sinh kế dưới tán rừng cho gia đình hội viên phụ nữ…

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 6
Chị Bùi Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất đồng thời là Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả đồi xã Tiến Xuân chia sẻ kinh nghiệm mô hình hay giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Chị Bùi Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất đồng thời là Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả đồi cho biết: Tiến Xuân là xã Vùng đồng bào dân tộc của huyện Thạch Thất – TP Hà Nội, nhân dân chủ yếu sinh sống theo các triền đồi. Hội Phụ nữ đã luôn đi đầu trong công tác vận động, hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật, vốn vay qua các kênh NHCS, PTNT, cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã được thành lập như: Tổ hợp tác phụ nữ chăn nuôi gà thả đồi với 15 thành viên. Ngoài các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp và khởi sự kinh doanh. Hội Phụ nữ còn là nòng cốt trong việc thành lập đội văn nghệ du lịch cộng đồng đến nay 5/7 chi hội thành lập đội văn nghệ văn hóa du lịch cộng đồng phục vụ các chương trình giao lưu văn nghệ, các sự kiện, Homestay, Farmstay trong và ngoài địa bàn. Qua đây đã giới thiệu được những đặc trưng, nét đẹp của bản sắc truyền thống dân tộc, từ văn hóa đời sống, trang phục, ẩm thực, chiêng Mường, múa hát dân ca của dân tộc đến du khách. Đây là một mô hình phát triển kinh tế tiềm năng đem lại thu nhập cao cho hội viên phụ nữ.

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 7
Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, việc thực hiện công tác đân tộc tiếp tục được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo

Tại hội nghị các đại biểu cũng nêu những khó khăn, đồng thời nêu những kiến nghị đề xuất trong lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Hà Nội, trong đó, các bộ, ban ngành tiếp tục nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, Phân tích giới và lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Chú trọng nâng cao năng lực phân tích giới và lồng ghép giới trong chính sách cho lãnh đạo và cán bộ cơ quan dân tộc các cấp.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp đổi mới nội dung/hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới tại địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi về vị trí – vai trò của phụ nữ trong phát triển KT – XH; chính sách về khởi nghiệp, phát triển kinh tế..; phát huy nội lực, ý chí vươn lên của phụ nữ dân tộc thiểu số; tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiến tiến, các mô hình/cách làm hay trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là thu hút sự tham gia của nam giới trong tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Hội Phụ nữ tiếp tục giám sát, đề xuất cơ chế/chính sách hỗ trợ các HTX/tổ hợp tác, nhân rộng mô hình HTX/THT, phát triển kinh tế do phụ nữ DTTS làm chủ hoạt động hiệu quả; khai thác các nguồn lực để giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế … Trong thời gian tới, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 gắn với các nội dung thực hiện Dự án 8 chú trọng thúc đẩy vai trò của lãnh đạo địa phương, người có uy tín trong cộng đồng và nam giới tham gia giải quyết các vấn đề thiết thân với phụ nữ dân tộc thiếu số và miền núi...

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 8
Các đại biểu tham gia hội thảo sáng 25/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

(PNTĐ) - Chỉ trong 1 buổi sáng ngày 23/2, đã có 416 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến tặng, với thông điệp "Blouse trắng - Trái tim hồng". Đây thực sự là việc làm ý nghĩa khi ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đang cận kề. Chương trình do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.
Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

(PNTĐ) - Vừa qua, Huyện đoàn - Hội LHTN Huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Miza (Cụm Công nghiệp Nguyên Khê) tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và trao sổ tiết kiệm “Vững bước tân binh” cho 3 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Đông Anh và xã Việt Hùng, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ. Món quà ý nghĩa này nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các tân binh và gia đình trước khi tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.