Năm 2022 tiếp tục là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”

Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 14/1, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở HĐND-UBND TP đến 450 điểm cầu tại trụ sở các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Dự hội nghị có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Quang cảnh hội nghịQuang cảnh hội nghị

Năm 2021, HĐND các cấp Thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và từng địa phương.

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thểPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể

Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục đổi mới, tăng thời gian thảo luận, nâng cao hiệu quả chất vấn, phát huy trí tuệ và sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND quyết định các nội dung. Trong năm 2021, HĐND Thành phố tổ chức 04 kỳ họp, ban hành 52 nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 163 kỳ họp, ban hành 1.100 nghị quyết; HĐND cấp xã tổ chức 1.350 kỳ họp, ban hành 7.295 nghị quyết. Ngoài ra còn có các Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố ban hành theo quy định mới của Quốc hội.

Nổi bật là tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung. Các kỳ họp HĐND đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương. Các phiên họp được tổ chức chặt chẽ, trong đó các quy trình bầu cử các chức danh được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, nhiều địa phương tổ chức kéo dài thêm thời gian làm việc nhằm đảm bảo chương trình, tập trung và quyết tâm cao độ để kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn nhất, nhưng hiệu quả đạt được phải cao nhất. Các kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp đều có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội (đối với HĐND Thành phố) và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, HĐND cấp trên.

Trong đó kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XVI được tổ chức thành công tốt đẹp. Kỳ họp bầu đủ các chức danh HĐND, UBND Thành phố và ban hành 08 nghị quyết về công tác nhân sự; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021. Bên cạnh đó, HĐND Thành phố đã tiến hành thảo luận, quyết định 02 nghị quyết chuyên đề quan trọng về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thểChủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể

HĐND các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và Hội thẩm Nhân dân và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo nội dung chương trình theo đúng quy định. HĐND một số địa phương cũng đã chủ động, xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Trong năm 2021, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả cao. Nội dung giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường.

Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao. Các đồng chí Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND các cấp đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểuChủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả mà HĐND TP đã đạt được trong năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn đặc biệt là đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục bứt phá, tăng tốc để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ TP, Nghị quyết HĐND TP về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, TP tiếp tục xác định chủ đề của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, HĐND các cấp TP cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tối đa chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật.

Trong đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của TP, HĐND các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với chủ trương, định hướng và phù hợp thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. HĐND các cấp tiếp tục lan toả sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thểPhó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể

Trong đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của TP, HĐND các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với chủ trương, định hướng và phù hợp thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. HĐND các cấp tiếp tục lan toả sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị HĐND các cấp tập trung, tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, có kế hoạch ngay từ đầu năm để chủ động triển khai, đặc biệt là trong việc xây dựng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình; khi các chỉ tiêu, mục tiêu đã được quyết nghị thì tất cả cơ quan trong hệ thống chính trị phải tập trung triển khai hiệu quả. Ngoài 3 chương trình mục tiêu của T.Ư về nông thôn mới, công tác giảm nghèo và chính sách dân tộc, TP cũng đang tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, hệ thống y tế cơ sở, di tích lịch sử văn hoá.

Đồng thời, HĐND các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ việc quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ liên thông, lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ TP tới cơ sở. Đảng đoàn HĐND TP đã xây dựng xong đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đây là đề án cụ thể hoá Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, thể hiện rõ vai trò quan trọng của Đảng đối với hoạt động của HĐND, nên HĐND các cấp cần rà soát, chú trọng bố trí lực lượng chuyên trách, từ đó mới thực chất nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thểPhó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể

Chủ tịch HĐND TP phát động phong trào thi đua năm 2022 trong hoạt động HĐND các cấp TP, và nhấn mạnh: Trước yêu cầu đặt ra trong bối cảnh TP có khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, HĐND các cấp TP cần xác định có rất nhiều công việc cần làm. Thường trực HĐND TP đã ban hành Kế hoạch số 01 phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp TP năm 2022, đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: "Chủ đề năm 2022 của TP Hà Nội tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, nhưng tôi mong HĐND các cấp TP ngoài thực hiện tốt chủ đề rõ ràng đó, cần chủ động, đồng hành, thực chất và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ công tác".

Tại hội nghị, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2021, lãnh đạo TP đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 20 tập thể và 10 tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của TP.

VÂN NGA

 

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội - Viêng Chăn: Đẩy mạnh kết nối giao thương trên nền tảng thương mại hiện đại và truyền thống

Hà Nội - Viêng Chăn: Đẩy mạnh kết nối giao thương trên nền tảng thương mại hiện đại và truyền thống

(PNTĐ) -Ngày 10/8, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, với chủ đề “Hà Nội - Viêng Chăn, Hợp tác cùng phát triển” và Không gian triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hà Nội - Viêng Chăn. Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Thủ đô Hà Nội hưởng ứng chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam

Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam

(PNTĐ) -Ngày 10/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Viêng Chăn dẫn đầu, tới chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.