Năm 2045, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại hội nghị có 625 điểm cầu, 26.374 đại biểu tham dự.

Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết để ban hành nghị quyết 09 này, Hà Nội đã tổ chức 2 hội thảo khoa học, 4 tọa đàm, các hội nghị của doanh nghiệp, nghệ sĩ… đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

Trên cơ sở đó, ngày 22/2/2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Hà Nội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. “Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới” – đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Năm 2045,  công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Nghị quyết đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hoàn thành rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào Quy hoạch Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050; cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với các Thành phố trong khu vực; là “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của thành phố.

Mục tiêu đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác, là tiền đề để xây dựng Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; trở thành “Thành phố sáng tạo” của khu vực châu Á, thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa, du lịch lớn đặc sắc, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành một số công trình văn hóa mới cho Thủ đô và Việt Nam, mang tính biểu tượng văn hóa có tầm cỡ khu vực và thế giới; phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển. công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp, với cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Mở đầu tham luận “định vị thương hiệu thành phố sáng tạo trong việc phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: Với những thay đổi về chính sách, công nghiệp văn nghóa, công nghiệp sáng tạo của Thủ đô đã từng bước có sự chuyển động tích cực. Năm 2018, ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ USD vào tổng sản phẩm trên địa bàn TP, trong đó giá trị gia tăng của ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt khoảng 196,5 triệu USD…

Nội dung trọng tâm và xuyên suốt mà Thành phố đề ra trong thời gian tới là phải triển khai thực hiện có hiệu quả các sáng kiến và cam kết khi Hà Nội tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO gồm: Kiến tạo một trung tâm thiết kế sáng tạo, xây dựng và củng cố các không gian sáng tạo Hà Nội, chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội…

Định vị thương hiệu thành phố sáng tạo cho Hà Nội để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng chính là tìm cho Hà Nội một giá trị cốt lõi từ đó kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo xung quanh giá trị cốt lõi đó và tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng lao động sáng tạo văn hóa tạo ra những giá trị văn hóa mới để Hà Nội thực sự trở thành trung tâm công của cả nước và khu vực, là thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, văn minh, hiện đại và sáng tạo, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm khẳng định, đây là một Nghị quyết rất quan trọng, mang tính định hướng, khoa học, phù hợp với chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với đó là tiếp tục góp phần với cả nước thực hiện tốt một trong các khâu đột phá để phát triển văn hóa, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết là cơ sở lý luận và cẩm nang để tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định phát triển bền vững Thủ đô.

Thay đổi và tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức trong nhân dân nói chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại hội nghị, huyện Gia Lâm đề xuất kiến nghị 2 vấn đề cụ thể: Đề nghị UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch tổng thể Đề án bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tỉ lệ 1/500; phê duyệt và đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án công viên chuyên đề Safari, sân gofl trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đề nghị UBND thành phố phân cấp cho cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích nhằm tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xếp hạng di tích trên địa bàn thành phố (tỉ lệ di tích được xếp hạng bình quân mới đạt 50% tổng số di tích) để tăng cường quản lý di tích. Đối với các di tích xuống cấp cần sửa chữa nhỏ, thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa không nhất thiết phải lập dự án, nên có hướng dẫn cụ thể giao cho các quận huyện chủ động thực hiện, đảm bảo theo các quy định.

Năm 2045,  công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô - ảnh 2

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội tham luận với chủ đề “Công nghiệp văn hóa thúc đẩy phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn Thủ đô đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Theo nghệ sĩ, để phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, thứ nhất cần sự đồng bộ và chuyên nghiệp hóa.

Thứ hai, sự kết hợp giữa Nghệ thuật và khoa học công nghệ tân tiến. Thứ ba là nhân sự - yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Thứ tư là cơ chế phù hợp cho các đơn vị Nghệ thuật. Thứ nữa là cần xác nhận đúng đối tượng khán giả hướng đến, đối tượng cần được định hướng và tạo nguồn cho tương lai cũng như tìm hiểu rõ thị hiếu và những yêu cầu của việc hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã khái quát những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.
Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố. Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng gồm: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh, Thiết kế, Ẩm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản, Thời trang...

Kế hoạch cũng nêu 8 nội dung trọng tâm để thực hiện. Trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa; tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghiệp văn hóa; thu hút và hỗ trợ đầu tư; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo...

Tin cùng chuyên mục

Khẳng định thương hiệu, chất lượng về công tác đào tạo

Khẳng định thương hiệu, chất lượng về công tác đào tạo

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/10, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam và khai giảng năm học 2022 – 2023. 10 năm đào tạo đại học, song song với việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ Hội, nghiên cứu khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào, ngày càng khẳng định được thương hiệu, chất lượng về công tác đào tạo.
Hà Nội tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

Hà Nội tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

(PNTĐ) -Thiết thực chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) và những ngày lễ lớn của Đất nước trong năm 2022, thành phố Hà Nội tổ chức Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và trao bằng công nhận xã Lại Yên và xã Minh Khai huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Trung tâm Thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City (khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) từ ngày 07 - 11/10/2022.