Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô

Chia sẻ

Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế cũng khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế thành phố quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước.

Báo cáo về quá trình sắp xếp, kiện toàn một số mô hình, tổ chức Đảng thuộc Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Đề án “Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức Đảng thuộc Thành ủy” và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy; sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.

Theo đó, thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố) và 20 chi bộ, đảng bộ chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình chi cục thuế khu vực, gồm 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 2.155 đảng viên.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tại Hội nghịBí thư Thành ủy nhấn mạnh tại Hội nghị

Với Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, sau khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Đảng bộ Tổng công ty hiện có 323 đảng viên, không đủ điều kiện là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (có từ 500 đảng viên trở lên). Vì vậy, sẽ chuyển giao thành đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế lên đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mô hình các chi cục thuế địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế cũng khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế thành phố quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước.

“Thành ủy Hà Nội sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Tôi tin tưởng rằng, khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục phát triển”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, để thực hiện tốt mô hình tổ chức bộ máy và điều kiện hoạt động mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 Đầu tiên, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy về sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại mô hình các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng và quyết định của Thành ủy.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả. Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tốt việc tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam bảo đảm hoạt động hiệu quả ngay sau khi tiếp nhận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng các cấp của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng; thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống; chặt chẽ về tổ chức để quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức Đảng đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Nhấn mạnh thành phố đang triển khai phòng, chống dịch theo chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ: Không còn là viễn cảnh

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ: Không còn là viễn cảnh

(PNTĐ) -Chiều 16/8, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI cùng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thông qua Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME), tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ”.
Kết nối doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số

Kết nối doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số

(PNTĐ) - Sáng 16/8, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chương trình #SheMeansBusiness, Tập đoàn Meta đã tổ chức Chương trình “Kết nối Doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI chủ trì chương trình.
Năm 2045,  công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Năm 2045, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại hội nghị có 625 điểm cầu, 26.374 đại biểu tham dự.