Nhiều phụ nữ hiến đất, mở đường, xây dựng nông thôn giàu mạnh

Chia sẻ

Trong nhiều năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã đưa xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội đã tích cực tuyên truyền nhiều hội viên phát triển hạ tầng KT-XH.

Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia như: dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình giao thông nông thôn; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập; tích cực hỗ trợ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, các mô hình tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn… Hiệu quả hoạt động của các cấp Hội được các cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao, góp phần quan trọng vào thành quả chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Chị Bạch Thị Nga xã Ba Trại. Ba Vì là một trong những điển hình phụ nữ hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mớiChị Bạch Thị Nga xã Ba Trại. Ba Vì là một trong những điển hình phụ nữ hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các biện pháp tuyên truyền, vận động sáng tạo và kiên trì, nhiều hội viên, phụ nữ và gia đình đã tự nguyện hiến trên 15.000m2 đất và tháo dỡ trên 1.000m2 tường bao, đóng góp hơn 5.000 ngày công, gần 1,3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây kênh mương, làm cống, trang bị đèn đường chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm.

Các cấp hội vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác ra nơi công cộng", phát động phong trào hạn chế rác thải nhựa; duy trì kiểm tra đoạn đường phụ nữ tự quản xanh- sạch- đẹp, đoạn đường nở hoa, mô hình biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản tại các quận, huyện; mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng làn đi chợ... Các cấp hội đã tổ chức 3.520 buổi tuyên truyền về giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường tới trên 54 lượt hội viên thực hiện chương trình "đổi phế liệu, giữ màu xanh" đã thu gom gần 2 nghìn tấn rác thải, gây quỹ trên 500 triệu đồng; tham gia nạo vét 9.263m kênh mương, góp phần có hiệu quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quan điểm chỉ đạo và định hướng của  Thành ủy Hà Nội, định hướng của TW Hội LHPN Việt Nam; nhằm góp phần hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo Hội LHPN các quận, huyện, thị xã còn diện tích đất sản xuất nông nghiệp phối hợp với các ban, ngành chức năng xây dựng mô hình “Sạch đồng ruộng”.

Chị Nguyễn Thị Vân. Xã Quang Minh( Ba Vì) bên thửa đất hiến tặng cho xãChị Nguyễn Thị Vân. Xã Quang Minh( Ba Vì) bên thửa đất hiến tặng cho xã

Thời gian đầu triển khai tại 1 xã và sau đó triển khai nhân rộng đến các xã trên địa bàn. Kết quả, Hội phụ nữ các quận, huyện, thị xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể như: 18/18 huyện, thị xã và quận Long Biên. Tổ chức phát động ra quân làm sạch đồng ruộng tại 33 xã làm điểm. Đến nay, toàn thành phố có 243 xã đã triển khai thực hiện mô hình “Sạch đồng ruộng” với diện tích 39.356 ha; Tổ chức tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên canh tác trên đồng ruộng cam kết đảm bảo việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định; khơi thông kênh mương; Duy trì thu gom thường xuyên và tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng hàng tháng; đã thu gom được trên 200 tấn rác thải, túi nilon, vỏ thuốc bao bì thực vật trên đồng ruộng; được sự hỗ trợ của các ngành chức năng đã xây dựng và đặt 2.361 thùng chứa rác trên các cánh đồng; Tổ chức 254 cuộc hội nghị tuyên truyền về mô hình “Sạch đồng ruộng” với 20.320 người tham dự; Phối hợp tổ chức 642 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho 59.870 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhiều đơn vị (Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai...) đã tham mưu với UBND huyện hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ dụng cụ chứa đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các đơn vị làm điểm.

Qua các hoạt động của các cấp Hội, đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện các tiêu chí và tham gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM TP. Hà Nội.

HÀ LINH

 

Tin cùng chuyên mục