Những việc cần làm sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Chia sẻ

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử…

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV diễn ra ngày 16/4, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ những công việc sẽ tiến hành sau Hội nghị hiệp thương lần này.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần 3 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TH.Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần 3 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Ảnh: TH)

Cụ thể: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử ĐBQH gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22/5/2021).

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử ĐBQH thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc  tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh và hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp nhận Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND, Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Số lượng ĐBQH khóa XV dự kiến là 500 người.

(Theo dangcongsan.vn)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Bức tranh khởi sắc kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Hà Nội: Bức tranh khởi sắc kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

(PNTĐ) - Trong Quý II, Thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển KTXH theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ: Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Ủy ban hòa bình Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ủy ban hòa bình Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

(PNTĐ) - Sáng 30/6, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội được tiến hành vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII).