Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971
Ngày vào Đảng: 3/6/1995
Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2004-2007: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- 2007 - 11/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- 11/2008 - 10/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 1/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2011 - 6/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 6/2012 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2015 - 10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 10/2015 - 12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 24/12/2017 - 8/2020: Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

- 24/8/2020: Trao Quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 6-4, Quốc hội đã miễn nhiệm tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc. Ông Phớc là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, và đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ. Như vậy sau khi rời vị trí tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Phớc sẽ được đề cử để giữ chức vụ khác.

 VÂN NGA

Tin cùng chuyên mục