Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Chia sẻ

“Mỗi cán bộ Hội cần phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô và phong trào phụ nữ; là tấm gương kết nối, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ”, đó là nội dung được gợi mở và nhấn mạnh của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức ngày 25/11 mới đây. 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng dự còn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; nguyên lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội và tỉnh Hà Tây (cũ) qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

5 nội dung trọng tâm cần quan tâm triển khai trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động của tổ chức Hội không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Các phong trào thi đua, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm được xác định trúng, đúng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, thực sự đi vào chiều sâu, được triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ viên Bộ chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (lần thứ 2) cho Hội LHPN Hà Nội - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước để ghi nhận nhưng đóng góp quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô qua các thời kỳ.

Trong thời gian tới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi mở thêm một số vấn đề mà tổ chức Hội cần quan tâm.

Một là, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII đã được ban hành, gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đây là định hướng quan trọng để các cấp Hội cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác Hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố.

Hai là, các cấp Hội Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; lấy địa bàn tổ dân phố, thôn, làng là trung tâm, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ Thành phố. Mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại nhân dân với phụ nữ các tỉnh, thành phố trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, tiêu biểu là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang -Thanh lịch”, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, thực hiện “Sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”, xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị, giao tiếp ứng xử văn hóa”.

Thừa uỷ quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Hội LHPN TP Hà NộiThừa uỷ quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Hội LHPN TP Hà Nội (Ảnh: PV)

Ba là, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ đặt trong lợi ích chung của cơ quan, địa phương, đơn vị và Thành phố trong bối cảnh mới. Tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, nhất là đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, tự tin phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về mọi mặt; phát huy vai trò, vị trí của người phụ nữ Thủ đô vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng nhanh và sâu rộng. Các cấp Hội cần gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, tạo sự liên kết huy động toàn xã hội cùng vào cuộc nhằm xây dựng các phong trào, giúp đỡ và tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Bốn là, chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quy định số 2200- QĐ/TU của Thành ủy về quy chế giám sát, phản biện xã hội, tiếp thu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến bình đẳng giới; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Mỗi cán bộ Hội cần phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô và phong trào phụ nữ; là tấm gương kết nối, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền. Thường xuyên làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng để phát triển đảng viên nữ.

Phụ nữ Thủ đô phải là điểm sáng, đi đầu về phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo một số nội dung Đại hội cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức triển khai trong thời gian tới như: Luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giữ gìn và phát huy nét văn hóa, hình ảnh, cốt cách của người Tràng An. Xây dựng người phụ nữ Hà Nội thời đại mới “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, mỗi phụ nữ Thủ đô là một đại sứ văn hóa để giới thiệu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về Hà Nội, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Phụ nữ Thủ đô phải là điểm sáng, đi đầu về phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, có khát vọng vươn lên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô, trở thành lực lượng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội… Vận động hội viên phụ nữ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động; giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội, tăng cường các hoạt động hỗ trợ để hội viên, phụ nữ từng bước tiếp cận và trở thành những công dân số có trách nhiệm. Các cấp Hội PN Hà Nội cần bám sát Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới để chủ động tham mưu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới; tiếp tục chủ động trong tham mưu, tạo nguồn cán bộ nữ; phấn đấu nâng cao tỷ lệ và chất lượng nữ trong các cơ quan dân cử chính quyền các cấp.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Hà Nội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, là đơn vị đi đầu trong cả nước về sự sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là nơi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc để tham mưu, hiến kế, đề xuất các phong trào thi đua; thí điểm những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó và là nơi lan tỏa tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau giữa phụ nữ các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và TP Hà Nội thăm quan triển lãm ảnh “Nét đẹp phụ nữ Thủ đô”Các đại biểu lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và TP Hà Nội thăm quan triển lãm ảnh “Nét đẹp phụ nữ Thủ đô” (Ảnh: PV)

Đồng chí Lê Kim Anh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội

Tại Đại hội, 482 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao bầu 65 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài 5 đại biểu đương nhiên, đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tại phiên họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN lần thứ XVI đã bầu 19 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Kim Anh, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Thiên Hương và Phạm Thị Thanh Hương tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVI.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội khẳng định, Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), đoàn kết, quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch Covid-19. Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, phương châm “Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập - Phát triển”, tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội, các đại biểu tham dự đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, với niềm tin Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

“Ngay sau Đại hội, các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng những kết quả của đại hội, tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình trên cơ sở bám sát mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ của đại hội, khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức đại diện cho giới nữ, vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, kết nối, động viên phụ nữ Thủ đô tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ” - đồng chí Lê Kim Anh nhấn mạnh.

THANH THANH - HOÀNG LAN

Tin cùng chuyên mục

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/2, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong ngày hội tòng quân, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Trong số này có cả những nữ tân binh.
182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(PNTĐ) - Hòa chung không khí ngày hội giao nhận quân của cả nước, sáng nay (6/2/2023), tại quảng trường Trung tâm hành chính, huyện Mê Linh đã tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.