Phụ nữ Hà Nội là lực lượng quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước

Chia sẻ

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong đó có các tầng lớp phụ nữ, Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật. Đời sống của nhân dân, trong đó có phụ nữ Thủ đô được cải thiện rõ nét.

Các phong trào thi đua của Phụ nữ Thủ đô hưởng ứng các hoạt động của Trung ương và Thành phố do Hội LHPN Hà Nội phát động đã trở thành phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

Phụ nữ Hà Nội đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

5 năm qua, cùng với cả nước, Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhất là năm 2020 và 2021, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 6,68%. Lực lượng lao động nữ phát triển cả về số lượng và chất lượng, có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc”, “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Khởi nghiệp sáng tạo”... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Trong các ngành dịch vụ (du lịch, thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, bảo hiểm, phụ nữ đã tích cực rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công việc, cải cách thủ tục hành chính, tăng thu ngân sách, góp phần vào tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân 7,12%/ năm. Phụ nữ trong các ngành công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại nhiều sản phẩm công nghệ cao, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố trung bình 9%/năm. Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, thu hút hàng chục nghìn lao động với bàn tay khéo léo của phụ nữ, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu được ưa chuộng trong nước và quốc tế như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, thêu ren Quất Động, nón làng Chuông...

TaoNgày hội Phụ  nữ Thủ đô Sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2019.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao và an toàn thực phẩm, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới của Thủ đô dẫn đầu cả nước. Đội ngũ nữ doanh nhân Thủ đô không ngừng phát triển lớn mạnh với tỷ lệ 26,7%, tăng 5% so với năm 2016, là lực lượng năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô có vai trò quan trọng trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nghìn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội, tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Lực lượng nữ thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ, nắm bắt nhanh tri thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực vươn lên, sáng tạo, khởi nghiệp và tham gia các hoạt động tình nguyện. Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần cho các con cháu, thực hiện tốt phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, giữ gìn nền nếp gia đình... Toàn Thành phố có 87,5% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 61% làng công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”, 71,5% tổ dân phố được công nhận giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Đội ngũ nữ trí thức của Thủ đô có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Tỷ lệ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Giai đoạn 2016 -2021 đã có 94 nhà khoa học nữ chủ trì nhiệm vụ thuộc các chương trình của Thành phố. Hầu hết các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, nhiều công trình nghiên cứu được ứng dụng trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, phụ nữ Thủ đô còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Thủ đô không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thủ đô ngày càng trưởng thành, nhiều chị được tín nhiệm giữ những cương vị lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 3 cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cao hơn nhiệm kỳ trước: Cấp cơ sở 26,3%, cấp huyện 24,1%, cấp Thành phố 19,7%. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 24,13%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố đạt 25,26%, cấp huyện 33,37%, cấp xã 39,75%.

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”

Cùng với việc đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua được chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở với phương châm: Thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của thành phố và phù hợp với nguyện vọng của hội viên phụ nữ; rõ mô hình, rõ cách làm, rõ hiệu quả, các cấp Hội LHPN Hà Nội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Công tác chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu.

Làng gốm Bát Tràng là nơi lưu giữ những tinh hoa làng nghề truyền thống đất Kinh đô.Làng gốm Bát Tràng là nơi lưu giữ những tinh hoa làng nghề truyền thống đất Kinh đô.

Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phong trào đã khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ Thủ đô không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương pháp làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, phong trào cũng hỗ trợ đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt vai trò người mẹ hiền, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, giữ gìn tổ ấm hạnh phúc gia đình.

Lực lượng nữ công nhân viên chức lao động, nữ thanh niên Thủ đô tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tham gia học tập, rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp gắn với thực hiện các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xung kích phát triển kinh tế xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”.

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được các cấp Hội triển khai thực hiện như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”,“ Biến lợn nhựa thành lợn thật”, “ Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh”, suất cơm từ thiện, nồi cháo nghĩa tình, chăn ấm cho phụ nữ nghèo, xe đạp cho em đến trường, chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang... Qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình và cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, với số tiền tiết kiệm 55,65 tỷ đồng, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố đóng góp xây sửa 619 mái ấm tình thương, 81 nhà tình nghĩa, giúp gần 40.000 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. 6.784 gương điển hình tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác Hồ đã được biểu dương, tôn vinh ở các cấp (vượt 135,6% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ); 48 phụ nữ điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực được khen tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”; 11 phụ nữ được vinh danh công dân Thủ đô Ưu tú. Hàng năm, từ 91-94% hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào, 90-92% hội viên đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

HỒNG QUÂN

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Gióng

Khai mạc Lễ hội Gióng

(PNTĐ) -Sáng ngày 27/1/2023 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng chính thức khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)