Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng

NHÓM PHÓNG VIÊN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội đồng thời thể hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, mang đậm dấu ấn, bản sắc của phụ nữ Thủ đô. Các hoạt động Hội và phong trào thi đua của Phụ nữ Thủ đô ngày càng thiết thực, hiệu quả lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng.

Ngày 20/6, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp lần thứ 9, khóa XVI sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị ngày 20/6
Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 2
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Chúc mừng những kết quả nổi bật của Hội LHPN Hà Nội trong thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, phong trào, chỉ tiêu đua trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021- 2026, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết: "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận đánh giá lại những kết quả thực hiện của nửa nhiệm kỳ triển khai tới cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời cùng nhìn nhận những hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Có thể khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, của Đảng bộ chính quyền TP. Hội Phụ nữ các cấp đã xây dựng kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả và sáng tạo. Các nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó. 

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 3
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại hội nghị

Với vị thế là Thủ đô của cả nước trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua mà Hội LHPN Việt Nam đề ra, các cấp Hội Phụ nữ Thành phố đã cụ thể hóa triển khai sáng tạo thông qua phong trào thi đua của riêng phụ nữ Thủ đô đó là, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch”. Phong trào này đã được các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tích cực hưởng ứng và thực sự lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng.

Các hoạt động đã được triển khai thực hiện gắn kết với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Bên cạnh đó, Phụ nữ thủ đô đã xây dựng và triển khai cuộc vận động “Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp”. Thông qua đó, phong trào thi đua đã trở thành động lực khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ thủ đô, vừa hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia và phát triển kinh tế xã hội khẳng định phẩm chất năng lực của phụ nữ thủ đô trong tình hình mới góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Hội LHPN Hà Nội đã bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội phụ nữ Việt Nam đã đề ra, triển khai sáng tạo và đạt được kết quả cao. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương ghi nhận sự nỗ lực luôn đi tiên phong trong các hoạt động phong trào của phụ nữ Thủ đô. Trên cơ sở thực hiện thí điểm một số hoạt động, phong trào tại Hà Nội, đã cụ thể hóa để Hội LHPN Việt Nam có những kết quả thực tế, từ đó xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai rộng ra trên cả nước. Có thể kể tới đó là, Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện  mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đạt kết quả tốt. Thông qua những hoạt động đó đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội.  Phụ nữ Thủ đô cũng đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đề xuất chính sách và phản biện xã hội. Hà Nội cũng là một trong những tỉnh, thành được đánh giá cao trong hoạt động này. Hội LHPN Việt Nam cũng đánh giá rất cao Hội LHPN Hà Nội đã chủ động đề xuất thành công chính sách dành cho cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội không chuyên trách. Đây là sự quan tâm động viên rất lớn đối với đội ngũ cán bộ hội cơ sở, việc góp ý phản biện xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực….

Nhất trí đối với 5 bài học kinh nghiệm và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp triển khai trong nửa cuối nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã gợi mở, định hướng một số nội dung nhiệm vụ  và đề nghị Hội LHPN Hà Nội cần có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động; quan tâm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; chăm lo an sinh xã hội… xây dựng báo cáo đánh giá tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm, duy trì, nhân rộng góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… Đồng thời đề nghị Hội Phụ nữ các cấp tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua, khâu đột phá, và kịp thời nắm bắt những chỉ đạo của Đảng bộ, của HĐND, UBND TP Hà Nội để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 4
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong  phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN Hà Nội trong nửa nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Trong thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị xã hội của TP, Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang khẳng định những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Đồng thời khẳng định các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội đồng thời thể hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, mang đậm dấu ấn, bản sắc của phụ nữ Thủ đô. Các hoạt động Hội và phong trào thi đua của Phụ nữ Thủ đô ngày càng thiết thực, hiệu quả lan tỏa trong cán bộ hội viên phụ nữ. Đặc biệt, tổ chức Hội Phụ nữ đã xác định đúng, trúng 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm, cũng như 8 nhóm chỉ tiêu…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, các cấp Hội Phụ nữ thành phố rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ, gắn với định hướng lớn của thành phố trong thời gian tới, nhất là những vấn đề lớn đặt ra trong Quy hoạch Thủ đô với 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị… Hà Nội sẽ là Thành phố “Văn hiến – Văn minh - Hiện đại”, trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, thành phố kết nối toàn cầu. Từ đó, gắn trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội với sự phát triển của Thành phố; đồng thời tích cực chủ động tham mưu cho thành phố cả về chính sách, tổ chức bộ máy và đội ngũ.

Các hoạt động của phụ nữ Hà Nội phải thực sự là của Thủ đô cả về quy mô, tính chất, hiệu quả, sức lan tỏa. Đồng thời là chỗ dựa của Trung ương Hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang tính đổi mới, sáng tạo.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thành phố văn hiến, văn minh và hiện đại trong thời gian tới và chiến lược quy hoạch Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong các hoạt động Hội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Hà Nội với bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, Hội Phụ nữ nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 09 NQ/TU “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Hội Phụ nữ xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế  tại các làng nghề gắn với du lịch…

Trong nửa nhiệm kỳ cuối, sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030; Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…, đội ngũ cán bộ mang tính quyết định và sắp tới Đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra; do đó, Hội LHPN Hà Nội và các quận, huyện, thị xã cần rà soát và có báo cáo tổng thể cho Ban Thường vụ Thành ủy về thực trạng công tác phụ nữ hiện nay, việc phụ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp và tham mưu giải pháp tổng thể về công tác cán bộ…

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 5
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội báo cáo dự thảo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ

Báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Nửa cuối nhiệm kỳ là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng tác động đến phong trào và hoạt động Hội đòi hỏi tổ chức Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, phải có những giải pháp phù hợp mang lại lợi ích thiết thực hơn, có sức hấp dẫn, lôi cuốn phụ nữ, tạo niềm tin và sự gắn bó của hội viên, phụ nữ với Hội góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TP.

Hội LHPN Hà Nội xác định các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; tập trung nguồn lực thực hiện 2 khâu đột phá “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI đã đề ra; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận trao đổi thẳng thắn trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, nhất là những kinh nghiệm mô hình, cách làm hay, khó khăn hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp cho nửa cuối nhiệm kỳ.

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 6

PGS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội nữ Trí thức Hà Nội tham luận với nội dung "Nữ trí thức Thủ đô thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 7

Bà Bùi Thị Hồng Anh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố chia sẻ nội dung về "Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em".

Cũng tại hội nghị, các đại biểu Hội LHPN huyện Gia Lâm, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Ba Vì … đã trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, khó khăn hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp như: Giải pháp đổi mới phương thức tổ chức hoạt động Hội, ứng dụng CNTT trong kết nối hội viên, phụ nữ; kinh nghiệm triển khai cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; Khó khăn thách thức và giải pháp nửa cuối nhiệm kỳ; Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Hội; Phát huy vai trò tổ chức Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội…

Chiều cùng ngày, các đại biểu thăm mô hình phụ nữ tham gia bảo tồn làng nghề truyền thống và du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm.

Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 8
Các đại biểu thăm cơ sở sản xuất kẹo truyền thống Hiền Bao đặc sản làng cổ Đường Lâm
Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 9
Các đại biểu thăm ngôi nhà cổ tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây
Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo hoạt động Hội mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng - ảnh 10
Thăm cơ sở làm tương tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(PNTĐ) - Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết để tiếp tục vững bước tiến lên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

(PNTĐ) - Trên nhiều cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Hà Nội đang vững bước đi lên, xứng đáng là đầu tàu, là trái tim của cả nước.
Sở TT&TT đã triển khai Chỉ thị 24-CT/TU nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu

Sở TT&TT đã triển khai Chỉ thị 24-CT/TU nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu

(PNTĐ) - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong bối cảnh, yêu cầu đặt ra Hà Nội phải đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế làm việc và quy chế phối hợp của Đảng ủy, Ban Giám đốc với các tổ chức để hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, cần rõ trách nhiệm của Giám đốc, Bí thư Đảng ủy cũng như các thành viên Ban Giám đốc, Đảng ủy; gắn với thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU trong triển khai việc mới, việc khó của mỗi cán bộ, công chức.