Quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư, góp phần cải cách hành chính trong Đảng

Chia sẻ

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, truyền thống của Đảng bộ thành phố Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành yyr Hà Nội nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 30/3. 

Theo báo cáo đề dẫn do Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc trình bày, với vị trí, vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của T.Ư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

 Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý cho triển khai Đề tài khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đề tài gồm phần mở đầu và 3 chương tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đến nay, 22/22 nội dung nghiên cứu của đề tài trên đã được hoàn thành và nghiệm thu. Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo cấp ủy vào các nội dung, báo cáo tổng kết đề tài.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung Đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của Đề tài.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Đề tài cho biết, từ kết quả nghiên cứu, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy 3 văn bản gồm: Dự thảo Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”, dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội” và dự thảo Hướng dẫn về “Một số nội dung nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Cùng với hàng chục tham luận gửi về hội thảo, 10 đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của đề tài.

Đáng chú ý, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, đề tài nghiên cứu này đề cập vấn đề vừa cơ bản, cấp thiết, vừa đúng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng. Báo cáo kết quả đề tài có kết cấu chặt chẽ, nội dung thiết thực; bàn tập trung vào 3 vấn đề có tính mấu chốt, chú trọng tính ứng dụng, áp dụng ngay bằng các sản phẩm cụ thể là 3 dự thảo văn bản tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, truyền thống của Đảng bộ thành phố Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội, mà còn đối với các tổ chức Đảng trên cả nước và đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm, nhất là 3 dự thảo văn bản của Thành ủy. Lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; phải làm rõ tính liên kết của 3 vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập, đồng thời xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí riêng của Đảng bộ Thủ đô về kết nạp đảng viên mới, công tác tạo nguồn sao cho hiệu quả; quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư, góp phần cải cách hành chính trong Đảng...

 Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chỉ đạo Ban Chủ nhiệm đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của Trung ương liên quan, trong đó dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cũng bảo đảm việc tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng, nên đề nghị các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay Thành ủy ban hành văn bản, mà cần chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

HL

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

(PNTĐ) - Sáng 7/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn.
HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

(PNTĐ) - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 7/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, HĐND TP Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát, chất vấn, giải trình.