Quyết sách những giải pháp đột phá phát triển Thủ đô

Chia sẻ

Trong 2 ngày 23 và 24/2/2022, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã họp nhằm tập trung thảo luận, đề xuất những nội dung có tính đột phá, vượt trội về cơ chế, chính sách, về phân cấp, ủy quyền để Thủ đô thực sự là nơi hội tụ các nguồn lực, là động lực dẫn dắt, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng thành phố “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại”

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Tờ trình về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về mục tiêu, Dự thảo Báo cáo nêu 2 mốc thời gian đến năm 2030 và 2045 và có nội dung như trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố. Đó là, đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP trung bình giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD và nỗ lực, phấn đấu đến năm 2030 thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế; GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; nhất là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nghiên cứu tăng diện tích phát triển đô thị lên 40%; xây dựng mô hình thành phố (đô thị loại II) thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây (vùng Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng thành phố thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của cả nước, khu vực và thế giới.

Hà Nội cũng sẽ phát triển hệ thống giao thông đồng bộ; phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đường Vành đai 4 và xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2026; mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài và nghiên cứu, xây dựng thêm 1 sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô. Chú trọng hình thành một số cực tăng trưởng; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) làm đối trọng giảm tải đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại đô thị trung tâm…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị	Ảnh: Viết ThànhCác đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị . Ảnh: Viết Thành

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Thủ đô

Trình bày tại Hội nghị Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, theo đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, quy mô và tốc độ phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội hiện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Luật Thủ đô hiện còn thiếu những quy định cụ thể về: Tổ chức chính quyền Thủ đô; phát triển nông nghiệp, nông thôn; y tế; an sinh xã hội; phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nguồn lực đầu tư từ xã hội… Một số quy định trong Luật Thủ đô chủ yếu mang tính thắt chặt, đặt ra quy định nghiêm ngặt hơn trong quản lý đô thị và chưa có những quy định trao quyền để Thủ đô tự chủ, tự quản, chủ động, sáng tạo để phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô như ban hành các văn bản quy sửa đổi, bổ sung những chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước…

Thành phố đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm sớm xem xét quyết định hỗ trợ về ngân sách trung ương để đẩy nhanh tiến độ triển khai những dự án, công trình quan trọng do thành phố quản lý; thông qua đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong những năm tới.

Chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc lập, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia liên quan trực tiếp đến Thủ đô, sớm ban hành các quy định, quy hoạch liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của trung ương, đẩy nhanh tiến độ bố trí vốn triển khai những công trình, dự án quan trọng do vốn trung ương hỗ trợ hoặc vốn 100% của trung ương… Đồng thời, kiến nghị trung ương xem xét chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những quy định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Trình bày Tờ trình về việc đề nghị xem xét, thông qua chủ trương báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố nêu một số định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó, sẽ nghiên cứu định hướng mô hình “Thành phố trong thành phố” tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố; nghiên cứu định hướng cấu trúc không gian lấy trục sông Hồng là trục xanh làm trung tâm… giúp Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là đô thị đặc biệt, hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, sau 1,5 ngày làm việc, đã có 70 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đơn vị chủ trì các nội dung: Tổng kết Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tăng cường phối hợp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện 3 nội dung lớn mà Thành ủy thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông hữu cơ giữa 3 nội dung.

Về định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với Quy hoạch TP Hà Nội và định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gồm 5 mục tiêu; 8 quan điểm; 8 định hướng chính và 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp, hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, đóng góp xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện Quy chế, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt và ký ban hành để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đề cập tình hình và những nhiệm vụ đang đặt ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống ôxy tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động... để tổ chức khám và điều trị các ca mắc theo diễn biễn của dịch bệnh và bảo đảm chủ động trong mọi tình huống của dịch.

Trên cơ sở Nghị quyết và kết luận của hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các đề án, dự án, báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng thời, tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.

NAM LINH

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

(PNTĐ) - Sáng 7/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn.
HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

(PNTĐ) - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 7/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, HĐND TP Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát, chất vấn, giải trình.