Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

HH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) do Sở Tư pháp Hà Nội biên soạn được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội https://sotuphap.hanoi.gov.vn.

Theo đó, đối tượng thực hiện ăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) là công dân Việt Nam thường trú tại thành phố Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và không thuộc trường hợp là đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định

Bước 1: Truy cập chức năng

Truy cập màn hình chức năng bằng 3 cách:

+ Cách 1: Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2

 Chọn Thủ tục hành chính 

 Chọn Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 1

 

Cách 2:Tại màn hình trang chủ

 Chọn chức năng tìm kiếm   

 Tại ô tìm kiếm nhập tên chức năng Cấp phiếu lý lịch tư pháp

 Hiển thị kết quả tìm kiếm

 Chọn Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 2

Cách 3:Trường hợp công dân đã đưa chức năng Cấp phiếu lý lịch tư pháp vào danh sách tiện ích yêu thích:

Tại màn hình trang chủ

  Chọn chức năng Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 3

Bước 2. Xác thực

Bước 2.1: Xác thực bằng passcode

Công dân thực hiện xác thực bằng passcode (trường hợp công dân không bật Cài đặt phương thức thay thế nhập passocde ở tab Cài đặt)

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 4

Lưu ý:

+ Công dân không nhớ passcode nhấn Quên passcode để thực hiện thiết lập lại passcode

+ Công dân nhập sai passcode quá 5 lần sẽ bị khoá passcode sang ngày hôm sau.

-  Bước 2.2: Xác thực bằng Face ID/ Touch ID

Công dân thực hiện xác thực bằng Face ID/ Touch ID tùy theo thiết bị (trường hợp công dân đã bật Cài đặt phương thức thay thế nhập passocde ở tab Cài đặt).

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 5

Bước 3: Khai thông tin

Bước 3.1: Tại màn Cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhấn Tạo mới yêu cầu

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 6

Lưu ý:

1.Công dân sẽ không thể tạo mới yêu cầu trong trường hợp: Công dân đã đăng ký trước đó và trạng thái hồ sơ đang được xử lý.

2.Công dân đã đăng ký trước đó nhưng chưa thực hiện thanh toán chi phí hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp, sẽ hiển thị thông báo: Hồ sơ của công dân [Tên người được cấp phiếu] chưa thực hiện thanh toán. Vui lòng kiểm tra lại thông tin hồ sơ và hoàn tất thủ tục thanh toán 

 Nhấn Kiểm tra để kiểm tra lại thông tin hồ sơ và công dân thực hiện hoàn tất thủ tục thanh toán.

Bước 3.2: Nhập Thông tin thủ tục hành chính và Thông tin trả kết quả

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 7

+ Nhấn biểu tượng  để xem giải thích về đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp tương ứng với từng loại phiếu

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 8

 

Lưu ý:

1. Công dân chỉ được phép nhập tối đa 50 bản giấy phiếu lý lịch tư pháp

2. Tích chọn  "Trả trực tiếp tại bộ phận một cửa" nếu công dân muốn nhận bản giấy cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa

3. Tích chọn "Qua dịch vụ bưu chính công ích" nếu công dân muốn nhận bản giấy cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

+ Sau khi nhập đầy đủ các trường Thông tin thủ tục hành chính và Thông tin trả kết quả 

 Nhấn Tiếp tục

 Hệ thống chuyển sang màn nhập nhóm Thông tin người yêu cầu

Bước 3.3: Nhập nhóm Thông tin người yêu cầu

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 9

 

+ Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin ở Thông tin người yêu cầu  Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Xác nhận thông tin hồ sơ

+ Công dân kiểm tra lại các thông tin đã khai và chi phí thanh toán

+ Tích chọn “Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình” và nhấn Gửi hồ sơ

(*) Trường hợp công dân không muốn tiếp tục đăng ký hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp thì ấn nút Hủy hồ sơ và thực hiện xác nhận hủy

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 10
Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 11

Lưu ý:

1.    Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5000 đồng/Phiếu.

2.      Công dân không được phép huỷ hồ sơ khi hồ sơ của công dân có trạng thái Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính

-     Bước 5: Xác nhận thanh toán phí hồ sơ

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 12

+ Nhấn Đóng để tắt thông báo và hiển thị màn Xác nhận thông tin hồ sơ

+ Nhấn Thanh toán để chuyển sang màn nhập thông tin tài khoản ngân hàng

Bước 6: Xác nhận thông tin chia sẻ

+ Nhấn Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu để xem nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

+ Tích chọn ô “Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân”

+ Nhấn Xác nhận

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 13
Hình 15. Xác nhận thông tin chia sẻ.

Bước 7: Thanh toán chi phí hồ sơ

+ Nhập các thông tin: Số thẻ; Họ và tên chủ thẻ; Ngày hiệu lực thẻ

+ Nhấn Tiếp tục

Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Tiếp tục

(*) Trường hợp công dân không muốn tiếp tục thanh toán phí hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp thì ấn nút Huỷ

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 14

Bước 8: Đăng ký thành công

+ Nhấn vào Nhấn để kiểm tra lại cài đặt thông báo để chuyển sang màn cài đặt nhận thông báo khi có kết quả trả về

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 15

+ Nhấn Lịch sử yêu cầu để xem lịch sử yêu cầu

+ Nhấn Quay về trang chủ để quay về màn trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

(PNTĐ) - Chiều 29/5, tại kỳ họp thứ 7, đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần giải quyết như: Định kiến giới vẫn là rào cản chủ yếu đối với những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới...
Tháng 5/2024 Hà Nội đón 496.500 lượt khách quốc tế, tăng 46,7%

Tháng 5/2024 Hà Nội đón 496.500 lượt khách quốc tế, tăng 46,7%

(PNTĐ) - Chiều 28/5, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tháng 5/2024, Hà Nội đón 2,37 triệu lượt khách, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 496.500 lượt, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa 1.880.000 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần bổ sung thêm quy định gỡ vướng về chỉnh trang đô thị

Cần bổ sung thêm quy định gỡ vướng về chỉnh trang đô thị

(PNTĐ) - Chiều 28/5, tại kỳ họp thứ 7, góp ý vào Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), về việc cải tạo và chỉnh trang đô thị, đại biểu bày tỏ nhất trí với Điều 20 của dự thảo Luật, đây là quy định mới về công tác chỉnh trang đô thị khác với các quy định hiện hành về nhà ở, xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về chỉnh trang đô thị ở Hà Nội.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội: Cần tăng cường thảo luận về việc tiếp tục mở ra bức tranh mới

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội: Cần tăng cường thảo luận về việc tiếp tục mở ra bức tranh mới

(PNTĐ) - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội cần tăng cường thảo luận về việc tiếp tục mở ra bức tranh mới, có thay đổi về tư duy, vừa phát triển nét đặc thù của vùng dân tộc, vừa thúc đẩy phát triển phương thức sản xuất, tổ chức sản xuất..., để phát huy được đặc thù của từng vùng. Việc phát triển này không chỉ về sản xuất nông nghiệp, làng nghề đơn thuần mà cần gắn với phát triển du lịch.