Sở Tư pháp Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan

Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 18/5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và báo cáo viên pháp luật cấp quận, huyện, thị xã nhằm phổ biến, quán triệt Luật Cư trú và các văn bản liên quan.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, báo cáo viên pháp luật thành phố và các cấp quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã và đôg đảo cán bộ công chức văn phòng các Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý, các phòng công chức Nhà nước…

Sở Tư pháp Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, Luật Cư trú năm 2020 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định của Luật Cư trú năm 2006, phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú. Trong đó, cụ thể là quản lý công dân bằng thông tin trên cơ sở dữ liệu về dân cư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đến năm 2023, Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú sẽ hết hiệu lực và những thủ tục liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú không còn được đề cập đến trong Luật Cư trú; đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo tốt hơn nữa về quền tự do cư trú của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong hình hình mới.

Sở Tư pháp Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan - ảnh 2
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 6/1/202, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, xác định Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Sở Tư pháp Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan - ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm báo cáo viên tại Hội nghị

“Hội nghị hôm nay nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những điểm cơ bản, điểm mới của Luật Cư trú và các văn bản có liên quan cũng như nâng cao nhận thức về mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời, thực hiện kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022 đến các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã; cán bộ, công chức, viên chức” – đồng chí Phạm Thị Thanh Hương cho biết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm báo cáo viên, truyền đạt những kiến thức cơ bản của Luật Cư trú và các văn bản liên quan. Từ những kiến thức này, các báo cáo viên pháp luật thành phố và cấp quận, huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Cư trú năm 2020 và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ 1//7/2021. Luật cư trú năm 2020 ra đời nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về an toàn trật tự trong tình hình mới, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng được yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng, quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Luật cư trú năm 2020 gồm 7 Chương, 38 Điều, trong đó có 1 số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013). Kể từ ngày Luật có hiệu lực, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

(PNTĐ) - Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.