Sử dụng và trọng dụng một cách hiệu quả, hợp lý lực lượng trí thức

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 3/3, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác xây dựng đội ngũ trí thức đã đạt được những kết quả tích cực

Báo cáo với đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố, 15 năm qua, công tác xây dựng đội ngũ trí thức đã đạt được những kết quả tích cực.

Trước những đòi hỏi thực tiễn của quá trình hội nhập, những năm gần đây đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố có chất lượng ngày càng cao, cơ cấu hợp lý, được bố trí, sử dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đã và đang thực sự phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

Sử dụng và trọng dụng một cách hiệu quả, hợp lý lực lượng trí thức - ảnh 1
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên báo cáo với Đoàn khảo sát.

Đội ngũ Trí thức Thủ đô thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Đại học Quốc gia là nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, là nơi tập trung đội ngũ trí thức lớn nhất cả nước với hàng nghìn giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố có 35 Hội thành viên bao gồm 31 Hội chuyên ngành, 04 Hội cơ sở và có 18 đơn vị trực thuộc. Tập hợp trên 50.000 hội viên là những cán bộ khoa học đang công tác tại các cơ quan đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và Trung ương…

Nhiều trí thức trẻ Thủ đô thể hiện tính năng động, sáng tạo thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Thủ đô và đất nước.

Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy tài năng và trọng dụng những trí thức có phẩm chất tốt, có năng lực quản lý trong các cơ quan nhà nước và tổ chức sự nghiệp. Vai trò người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được phát huy, định kỳ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn về công tác đào tạo nguồn nhân lực; tập hợp ý kiến đóng góp của nhân sỹ, trí thức phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Thành phố đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách xã hội nhằm xây dựng một môi trường thực sự dân chủ, tôn trọng và bảo vệ các điều kiện lao động sáng tạo, các chế độ đãi ngộ thích đáng đối với trí thức. Đặc biệt, để triển khai thực hiện Luật Thủ đô, HĐND Thành phố đã ban hành 6 nghị quyết tạo điều kiện để xây dựng đội ngũ trí thức Thủ đô ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Hầu hết các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều có trụ sở đảm bảo điều kiện làm việc, được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; một số cơ quan đã có nhà công vụ cho những cán bộ ở xa; có thư viện, phòng đọc, phòng tư liệu,... phục vụ cho CBCCVC nghiên cứu phục vụ công việc.

Sử dụng và trọng dụng một cách hiệu quả, hợp lý lực lượng trí thức - ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu lãm rõ các nội dung Đoàn khảo sát quan tâm.

Thành phố luôn thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. UBND Thành phố đã trao tặng Bằng khen cho các sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn và tổ chức tuyên dương, khen thưởng; sau 18 năm đã tuyên dương được 1819 thủ khoa xuất sắc.

Công tác đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ sĩ Thủ đô đã có những chuyển biến tốt. Việc biểu dương và tôn vinh các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân và ưu tú…đều được quan tâm .

Thành phố luôn quan tâm, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có nguyện vọng và đủ các điều kiện đi học sau đại học luôn được quan tâm. Thành phố đã cử một số cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài theo Chương trình đào tạo của Ban Tổ chức trung ương Đảng và Bộ Nội vụ nhằm nâng cao trình độ phục vụ công tác chuyên môn.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp học trên địa bàn tiến hành đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghiên cứu, phát triển công nghệ và nghề nghiệp trong xã hội phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp cận trình độ khoa học tiên tiến của các nước trên thế giới và khu vực.

Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu giúp Trung ương Đảng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất ý kiến bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết đối với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy. Đề nghị Chính phủ cần tạo môi trường kinh tế và thể chế xã hội theo luật, thuận lợi cho sáng tạo và sử dụng tri thức; rà soát hệ thống luật pháp và các văn bản liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết. Nhanh chóng hoàn thiện các khu công nghệ cao; đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển tri thức; có cơ chế hữu hiệu đảm bảo quyền sở hữu đối với tri thức, sở hữu trí tuệ; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xác định đầu tư vào tri thức trở thành yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế. Tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo, ban hành chính sách khung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thống nhất, đồng bộ để thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và trọng dụng một cách hiệu quả, hợp lý lực lượng trí thức.

Chưa có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm

Điểm lại những kết quả sau 15 năm triển khai Nghị quyết 27-NQ/TƯ, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Thị trường về khoa học công nghệ chưa được hình thành nên việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn còn gặp khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ trí thức nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và chính trị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

“Đây là vấn đề mới và khó nên về phía Hà Nội, chúng tôi đề xuất trong nghị quyết mới có thể giao cho một số địa phương thí điểm triển khai cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời, thí điểm đầu tư xây dựng một số trung tâm khoa học công nghệ, các trường đại học theo tiêu chuẩn khu vực cũng như quốc tế. Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn”, đồng chí Nguyễn Văn Phong kiến nghị.

Sử dụng và trọng dụng một cách hiệu quả, hợp lý lực lượng trí thức - ảnh 3
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, dự kiến, Nghị quyết mới sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thông qua vào hội nghị tháng 5-2023. Với Nghị quyết này, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về 5 chuyên đề chuyên sâu, chỉ đạo quyết liệt tổ chức 4 hội nghị, hội thảo cùng nhiều hội nghị khác nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, đây không chỉ đơn giản là tổng kết một nghị quyết sau 15 năm, mà còn là cơ hội để ban hành một nghị quyết mới dựa trên tính cấp bách, tính thực tiễn, tính lý luận... Trong đó, thành phố Hà Nội đã triển khai Nghị quyết 27-NQ/TƯ rất nghiêm túc. Báo cáo của thành phố cũng được chuẩn bị rất đầy đặn; chuẩn bị nội dung khảo sát nghiêm túc, chu đáo.

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(PNTĐ) - Ngày 5/6, Đoàn công tác số 3, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Ngô Thị Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi làm trưởng đoàn đã làm việc về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Gia Lai.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(PNTĐ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn mong muốn UBND thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh hơn nữa cải cách quy định thủ tục hành chính; triển khai đổi mới trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, trong đó quan tâm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính… để phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi nhất.