Góc nhìn:

“Sức mạnh mềm” làm nên cốt cách phụ nữ Việt Nam!

HỒNG QUÂN
Chia sẻ

(PNTĐ) -

"Phụ nữ thường được mệnh danh là "phái yếu" bởi sự tinh tế, dịu dàng, nhẹ nhàng và hiền hậu… Nhưng ẩn sâu bên trong sự yếu đuối đó, chính là "sức mạnh mềm” của người phụ nữ Việt Nam, là sự kiên cường, bền bỉ, dẻo dai, khả năng chống chịu và vượt qua khó khăn của phụ nữ", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định điều này tại Hội nghị đối thoại Thủ tướng với phụ nữ Việt Nam sáng 15/10, tại Văn phòng Chính phủ. 

Thủ tướng đã dành trọn buổi sáng để lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của đại biểu phụ nữ. Không ít lần, Thủ tướng trực tiếp trả lời các kiến nghị mặc dù lãnh đạo các bộ, ngành đã có ý kiến trao đổi. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách đặc thù dành riêng cho phụ nữ. Bởi theo Thủ tướng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đã cơ bản đảm bảo bình đẳng giới và tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát triển, vươn lên, song phụ nữ vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi, cần có chính sách đặc thù để đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, làm giàu chính đáng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đặc biệt đề cao giá trị của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ, luôn là hiện thân của đức hy sinh, lòng vị tha. Thủ tướng nhấn mạnh, “mỗi người phụ nữ Việt Nam là một bông hoa đẹp, lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, sự ấm áp và khát vọng cống hiến trong gia đình và xã hội. Trong đó, hình ảnh người mẹ là biểu tượng cao đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam, là người nuôi dưỡng, truyền cảm hứng, dẫn dắt hành động và là tượng đài của mỗi chúng ta”. Truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn được gìn giữ, phát huy qua các thế hệ, đúng như câu thơ "Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui mẹ gánh hết đau buồn", đã được phát huy trong nhiều giai đoạn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dành tặng 8 chữ vàng cho phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Ngày nay, phụ nữ đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng vào tiến trình phát triển đất nước. Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều doanh nhân nữ có đóng góp lớn cho xã hội được tôn vinh. Những mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi ngày càng được nhân rộng ở các địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Việt Nam đã đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, trong đó có đóng góp quan trọng của phụ nữ.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội và bình đẳng giới, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chiến lược, chính sách quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ; tạo môi trường để phụ nữ khẳng định mình; công tác phụ nữ và bình đẳng giới có chuyển biến tích cực; phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2031; Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, nhất là Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tích cực thực hiện Chiến lược và Đề án này. Đồng thời, Hội cũng đã tăng cường phối hợp, tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Phụ nữ là một thành tố quan trọng để thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Trong phạm vi cả nước, mỗi phụ nữ là hạt nhân thực hiện an sinh xã hội từ sự lan tỏa lòng tốt, yêu thương, giúp đỡ những người cơ nhỡ, tạo công ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo… Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai. Nhờ chương trình này, nhiều trẻ em đã được nuôi dưỡng, hỗ trợ, xoa dịu mất mát của các cháu khi bị mất cha, mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ bởi đại dịch Covid-19, hoặc các rủi ro khác.

Tại diễn đàn đối thoại với phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, để phụ nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Định kiến giới và những rào cản về văn hóa, chính sách vẫn đang ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ cần phải được tháo gỡ và loại bỏ.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần tiếp tục nhận thức đúng về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục quán triệt một số quan điểm về công tác phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình; của bản thân chị em phụ nữ.
Do đó, cần thiết thực chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt, quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng để phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người vợ, người bà, người thầy đầu tiên của con người. Đồng thời, xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ.

Với các nội dung đối thoại, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tổng hợp đầy đủ các ý kiến, rà soát lại toàn bộ chính sách về bình đẳng giới, chính sách đối với phụ nữ để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Phạm vi chính sách nào thuộc thẩm quyền, Chính phủ sẽ giải quyết; nếu vượt thẩm quyền, Chính phủ sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết. Chính phủ sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách để đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ, nhất là các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức, làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó, có chính sách về lao động, đào tạo, bảo hiểm, nhà ở, nhà trẻ, trường học… Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương quan tâm, đảm bảo cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước; tạo điều kiện để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh, toàn diện, hướng về cơ sở; có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; chủ động phối hợp với các cấp Hội triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới…

 
 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục