Trung ương Hội LHPN Việt Nam:

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

TIN VÀ ẢNH: THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng ngày 14/12, tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN các tỉnh/thành và tặng Bằng khen cho các cán bộ Hội tiêu biểu cấp huyện, cấp cơ sở.

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 1
 Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam  (người đứng giữa) tặng cờ Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN 8 tỉnh/thành dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Để ghi nhận, tôn vinh sự cống hiến, đóng góp và thành quả của các cấp Hội, năm 2022, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN 08 tỉnh/thành dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 và 20 tỉnh/thành, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022;

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 2
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (người bên phải) trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội LHPN Hà Nội
Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 3
Các đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc trong năm 2022 do Đoàn Chủ tịch TƯ  Hội LHPN Việt Nam tặng .

Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội LHPN cho 36 tỉnh/thành đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2022; 238 Hội LHPN cấp huyện, 1.254 Hội LHPN cấp cơ sở và 191 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2022.

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 4
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội LHPN  các tỉnh/thành đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2022

Cũng trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII  các đại biểu đã thảo luận các nội dung: 

1) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

2) Dự thảo cáo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  của Hội LHPN các cấp năm 2022; 

3) Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023; 

4) Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá 2022-2027 "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin"; 

5) Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh" nhiệm kỳ 2022-2027; 

6) Dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; 

7) Dự thảo Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định;

8) Dự thảo Bản tiêu chí đánh giá thi đua và hoạt động của Hội LHPN tỉnh/thành phố năm 2023.

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 5
Các đại biểu biểu quyết bầu bổ sung Ủy viên BCH TƯ Hội

  Cũng  tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội cũng tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện ban hành các văn bản dự thảo, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành. 

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 163 ủy viên. Tại Đại hội đã bầu với số lượng là 155 ủy viên Ban Chấp hành. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, ngày 02/7/2022 đã kiện toàn Ban Chấp hành là 158/163 ủy viên.

Từ sau Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 đến nay, khối tỉnh, thành có 02 ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác (chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc điều động, phân công giữ chức Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 01/10/2022 và chị Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh được Tỉnh ủy điều động, phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/11/2022). Theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thu Hà và chị Nguyễn Thị Việt Hà sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam kể từ thời điểm Quyết định chuyển công tác có hiệu lực.

Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và tình hình thực tiễn, Đoàn Chủ tịch TƯ  Hội LHPN Việt Nam xây dựng Đề án kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị dẫn đầu và 20 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 - ảnh 6
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà (bên phải) và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung (bên trái) được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, Đoàn Chủ tịch kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành thuộc cơ cấu Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị. Kết quả: 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị đã nhất trí bầu thêm 02 cán bộ Hội vào Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Đó là chị Nguyễn Thị Lệ Hà, sinh ngày 12/12/1973, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và chị Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 13/6/1986, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, sau kiện toàn số lượng Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam hiện là 158/163 ủy viên. Số còn thiếu (05 ủy viên) sẽ tiếp tục được kiện toàn vào kỳ họp tiếp theo khi có nhân sự đáp ứng yêu cầu.

  Danh sách các đơn vị nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam năm 2022

8 Tập thể được tặng Cờ dẫn đầu của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương

20 Tập thể được tặng Cờ xuất sắc của Đoàn Chủ tịch TƯ  Hội LHPN Việt Nam:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng

- Hội LHPN Thành phố Hà Nội

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

- Ban Phụ nữ Quân đội

- Hội Phụ nữ Bộ Công an

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PNTĐ) - Sáng 7/2, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức năm 2023 và công bố quyết định lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và đông đảo nhân dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.