Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Hà Nội:

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 21/3/2023, Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố phụ trách cụm thi đua số 4; đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Trần Thu Hà, Phó Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố.

Không để người dân nào không được tuyên truyền tham gia phong trào thi đua

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 2
Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội  phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Hội LHPN Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Năm 2022, Cụm thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường kết nối, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đóng góp tích cực vào việc hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong đó có 5 chỉ tiêu vượt cao. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương cũng như Thành ủy, HĐND, UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố đánh giá cao.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 3
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 4
Các đại biểu nhất trí cao với các nội dung Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Cụm thi đua năm 2023

Theo đồng chí Cụm trưởng, năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thành phố đang nỗ lực triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời quyết tâm cao triển khai dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô. Đối với các đơn vị trong cụm, là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Với vai trò Cụm trưởng, đồng chí Lê Kim Anh tin tưởng Cụm thi đua sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, tăng cường gắn kết, giao lưu chia sẻ, với khí thế thi đua sôi nổi sẽ hoàn thành tốt các nội dung thi đua Cụm đề ra, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước Thủ đô trong năm 2023.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 5

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố phụ trách Cụm thi đua số 4 đã ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cống hiến của các đơn vị trong Cụm thi đua.

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị từ lãnh đạo các đơn vị, tổ chức cho tới cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, không để xảy ra sơ suất. Công tác thi đua khen thưởng cần đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đặc biệt là hướng tới người lao động trực tiếp, qua đó nâng dần tỷ lệ cán bộ, chuyên viên, công chức được đề nghị khen thưởng. Để làm được điều này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị từng đơn vị phải quan tâm đầu tư, bồi dưỡng, phát hiện nguồn và xây dựng điển hình là công chức, viên chức, chuyên viên người lao động trực tiếp.

Trong triển khai các phong trào thi đua, theo đồng chí, các đơn vị trong Cụm cần có sự đổi mới, sáng tạo, song, cần quan tâm tới các phong trào thi đua mang tính truyền thống, có tính cộng hưởng, lan tỏa cao của từng đơn vị; cố gắng không để đoàn viên, hội viên, người dân nào không được Cụm thi đua tuyên truyền, vận động tham gia các phong trào thi đua.

4 nội dung thi đua năm 2023

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 6
Các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 với 4 nội dung trọng tâm:

Một là, Phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII về công tác dân vận; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Chỉ thị của Trưng ương, Thành phố;

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 7
Các đơn vị trong Cụm thi đua biểu thị thống nhất cao trong thực hiện giao ước thi đua năm 2023

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm và đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội; tập trung công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 26/8/2022 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”...

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023 - ảnh 8
Giao ước thi đua năm 2023 với 4 nội dung trọng tâm

Ba là, Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị  quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Bốn là, Thi đua thực hiện nghiêm túc Quy chế và Kế hoạch thi đua, khen thưởng   của Cụm thi đua; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phản biện xã hội đối với Dự thảo về chính sách ưu đãi tiền thuê đất

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phản biện xã hội đối với Dự thảo về chính sách ưu đãi tiền thuê đất

(PNTĐ) -Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.