Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Triển khai toàn diện cả 6 nội dung ký kết hợp tác

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều 21/2, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo, sau 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2021, có thể khẳng định Chương trình được triển khai toàn diện cả 6 nội dung ký kết, hiệu quả, thực chất và bám sát kế hoạch đề ra cho từng năm. Kết quả phối hợp trên từng mảng nội dung hoạt động, và của từng năm có những nét riêng; Các cuộc tọa đàm khoa học, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn do Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức đã có tác dụng thiết thực, góp phần giúp hai cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; Chương trình số 20 - CTr/TU đã góp phần giúp nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;Tất cả các hoạt động phối hợp của hai Bên cho dù tổ chức dưới hình thức khác nhau như khảo sát, tọa đàm, hội thảo... thì đều cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Thành ủy Hà Nội, xây dựng định hướng và tầm nhìn của Thủ đô trước kỳ đại hội Đảng bộ Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội giai đoạn vừa qua chủ yếu vẫn tập trung vào các hoạt tổ chức tọa đàm khoa học, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn gắn với các vấn đề lý luận chính trị. Việc phối hợp trao đổi thông tin tài liệu, ấn phẩm còn chưa đều đặn, kịp thời. Nhiều tiềm năng, thế mạnh của hai bên chưa được phát huy xứng tầm.

Triển khai toàn diện cả 6 nội dung ký kết hợp tác - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Để thực hiện tốt chương trình hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng lý luận trung ương cần tập trung một số nội dung như:

Thứ nhất, ngay trong quý I/2023, hai bên xây dựng và thống nhất các kế hoạch chi tiết với các nội dung, công việc cụ thể trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của mỗi bên.

Thứ hai, lãnh đạo hai cơ quan thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhằm thúc đẩy tiến độ và bảo đảm chất lượng các hoạt động hợp tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Thứ ba, các đơn vị đầu mối, giúp việc lãnh đạo hai cơ quan trong việc triển khai các kế hoạch hợp tác phải thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thứ tư, trong quá trình triển khai các kế hoạch hợp tác đã được thống nhất, hai bên cần phát huy tính chủ động, tích cực, huy động hợp lý các nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Trong những trường hợp cụ thể, bên cạnh cơ chế hợp tác song phương, hai bên có thể xem xét, huy động các hợp tác đa phương nhằm đạt được kết quả hợp tác tốt nhất.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến nhìn nhận, đối với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hà Nội luôn là nơi cung cấp cho các công trình nghiên cứu những chất liệu thực tiễn phong phú, tập trung nhất để phát hiện những vấn đề mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đối với Hà Nội từ trước đến nay khi quyết định những vấn đề lớn thì dựa trên những đề tài, đó là căn cứ khoa học. Từ đó mối quan hệ giữa Hà Nội và các cơ quan nghiên cứu khoa học rất chặt chẽ trong đó có Hội đồng lý luận trung ương. Về kết quả phối hợp, những sản phẩm phối hợp phù hợp với định hướng chung của Đại hội XIII của Đảng. Sản phẩm hợp tác giữa 2 bên không chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ qua mà còn trong thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Hiện còn lại những vấn đề, giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực mà thành phố thấy rằng cần phối hợp.

Trước mắt Hà Nội cần đề xuất bổ sung sửa đổi Luật Thủ đô sửa đổi. Hội Đồng lý luận trung ương có nhiều chuyên gia sẽ đưa ra các giải pháp. Thứ nữa là quy hoạch về phát triển Thủ đô, Hà Nội sẽ mời các chuyên gia, các đồng chí có thể vừa tham gia, vừa phản biện giúp Hà Nội. Với Hội đồng lý luận trung ương, Hà Nội mong muốn quá trình nghiên cứu, làm việc của Hội đồng có những mô hình của các địa phương mà Hà Nội có những tương thích, Hội đồng có thể chia sẻ kết nối để Hà Nội tham khảo.

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn, nói đến trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị… những cái tốt đẹp đều từ Hà Nội, tuy nhiên Hà Nội bao gồm những cái tốt đẹp và những điều khó khăn, phức tạp. Đồng chí ấn tượng 4 nội dung mà Hội đồng lý luận trung ương và Thành ủy Hà Nội đã hợp tác. Trong đó đánh giá cao hoạt động hợp tác chia sẻ giữa Hội đồng lý luận và Hà Nội.

Triển khai toàn diện cả 6 nội dung ký kết hợp tác - ảnh 2
Lễ ký kết Chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với thành phố Hà Nội, coi Thủ đô là mẫu số 1 để nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn với Trung ương; cũng như hợp tác, giúp đỡ thành phố trong quá trình xây dựng văn kiện, các chủ trương quan trọng...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ đặt ra đối với thành phố Hà Nội thời gian tới, trước hết là trong nhiệm kỳ 2020-2025 rất nặng nề, nhất là nhiệm vụ cụ thể hóa, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị trước hết là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022  về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác.

Trước nhiều nội dung đặt ra, hai bên cần chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để hợp tác. Thành ủy Hà Nội mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia giúp thành phố xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Quy hoạch phát triển Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giúp thành phố triển khai các chủ trương lớn bảo đảm tính khả thi, vừa phù hợp thực tiễn, vừa bảo đảm khoa học, bài bản, đi vào từng vấn đề cụ thể, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, qua đó giải quyết căn cơ các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Đơn cử như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thì đâu là cơ chế vượt trội cho Hà Nội bảo đảm khả thi, tạo động lực phát triển cho Hà Nội, lan tỏa, dẫn dắt Vùng Thủ đô và đất nước. Đó là các vấn đề như di dời các cơ sở trường học, bệnh viện ra khỏi nội đô, làm sao để thực hiện đúng mục đích, khắc phục những kẽ hở... Hay đối với mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại thì ý nghĩa cụ thể của từng thành tố là như thế nào; làm thế nào để lượng hóa từng nội dung, biến thành các phong trào, giải pháp cụ thể để đưa vào thực hiện...

Nhất trí với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, thực chất của hội nghị, nhất là quan điểm đã hợp tác phải thực chất, hiệu quả.

Nhìn nhận thực tiễn tại Hà Nội luôn là mảnh đất phong phú cho công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những đề xuất trọng tâm của thành phố Hà Nội như về cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô (sửa đổi), quy hoạch lớn... là hoàn toàn chính xác, cần thiết. Ngoài ra, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng hệ thống Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Trong quá trình đó, phải xác định rõ tinh thần đổi mới tư duy, tầm nhìn. Tư duy toàn cầu, tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương, trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, việc hợp tác giữa hai bên cần rất cụ thể, chọn vấn đề, có kế hoạch, lộ trình, cách làm cụ thể.

Trên cơ sở thống nhất quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, hai cơ quan thống nhất cao đi đến ký kết Chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII. Chương trình gồm 3 chương, 9 điều, trong đó xác định 6 nội dung, 7 phương thức hợp tác. Từ chương trình này, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể theo từng năm, bảo đảm hợp tác thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của hai bên, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra.

Tin cùng chuyên mục

Cần một chương trình giáo dục giới tính phù hợp cho học sinh

Cần một chương trình giáo dục giới tính phù hợp cho học sinh

(PNTĐ) - Nêu ý kiến thảo luận tại hội trường Quốc hội trong ngày 31/5, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung - Hải Dương nêu vấn đề: Những hệ lụy đáng tiếc, đau lòng của quan hệ tình dục tuổi vị thành niên không phải là câu chuyện mới, nhưng một lần nữa các vụ việc trẻ vị thành niên mang thai và sinh con gây xôn xao dư luận gần đây lại khiến chúng ta phải đặt câu hỏi "liệu giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên đã được chúng ta quan tâm hay chưa?".
Tây Hồ: Thành lập mới 34 chi bộ cơ sở, 1 Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy

Tây Hồ: Thành lập mới 34 chi bộ cơ sở, 1 Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy

(PNTĐ) - Chiều 31/5, quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ quận nhất trí chủ trương giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy, Đảng bộ cơ quan UBND Quận và thành lập mới 34 chi bộ cơ sở, 1 Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy.