UBND TP Hà Nội họp thường kỳ tháng 3: Ban hành một số quy định về quản lý đầu tư

Chia sẻ

Sáng 4/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND thành phố Hà Nội tháng 3/2022 xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và quy chế làm việc của UBND thành phố.

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng và lãnh đạo một số sở, ngành; các ủy viên UBND thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị dự tại điểm cầu các sở, ban, ngành.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố xem xét, ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; ban hành Quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP chủ trì phiên họpChủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tháng 3/2022.

UBND thành phố cũng xem xét quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ban Dân tộc; ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn của thành phố; xem xét Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt Quyết định ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

H.L

Tin cùng chuyên mục