Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Kết luận nêu rõ, ngày 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Căn cứ Kết luận số 153-KL/TU ngày 10-5-2024 về Kết luận Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nội dung dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU do Ban Thường vụ Thành ủy trình. Mục tiêu của nghị quyết đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra, vấn đề được Trung ương quan tâm, dư luận nhân dân tin tưởng, kỳ vọng và được thực hiện với các giải pháp đồng bộ, trong đó có những giải pháp mạnh, mang tính đột phá.

Qua đó, công tác cán bộ có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo - ảnh 1
Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: Viết Thành

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục như: Cơ cấu đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa hợp lý, thiếu đồng bộ; tỷ lệ cán bộ trẻ ở một số địa phương, đơn vị còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc trong công tác cán bộ nói chung và ở một số cán bộ còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.

Trước hết, cần tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 04-NQ/TU đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung khắc phục ngay các nội dung tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn gắn với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo...

Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong công tác cán bộ theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác… để lựa chọn, bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô…

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…; rà soát, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, "ngại" tham mưu, buông lỏng, né tránh, đùn đẩy công việc được giao, biểu hiện tâm lý "bàn lùi", sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ kế tiếp bảo đảm nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Song hành với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ… cần quan tâm thực hiện nền nếp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, nhất là chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2025-2030 và cán bộ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025…

Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 04-NQ/TU gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(PNTĐ) - Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết để tiếp tục vững bước tiến lên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

(PNTĐ) - Trên nhiều cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Hà Nội đang vững bước đi lên, xứng đáng là đầu tàu, là trái tim của cả nước.
Sở TT&TT đã triển khai Chỉ thị 24-CT/TU nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu

Sở TT&TT đã triển khai Chỉ thị 24-CT/TU nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu

(PNTĐ) - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong bối cảnh, yêu cầu đặt ra Hà Nội phải đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế làm việc và quy chế phối hợp của Đảng ủy, Ban Giám đốc với các tổ chức để hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, cần rõ trách nhiệm của Giám đốc, Bí thư Đảng ủy cũng như các thành viên Ban Giám đốc, Đảng ủy; gắn với thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU trong triển khai việc mới, việc khó của mỗi cán bộ, công chức.