Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn Hà Nội sẽ trao 77 giải thưởng

HÀ LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát huy ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tiếp nối những thành công bước đầu từ Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023, thiết thực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 218 - KH/TU, ngày 29/02/2024 về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn Hà Nội sẽ trao 77 giải thưởng - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
phát động cuộc thi

Với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt, thông qua Cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn Thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp  địa bàn Thủ đô, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

 “Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Trung ương phát động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trong phát động và triển khai Cuộc thi địa bàn Thành phố”, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn Hà Nội sẽ trao 77 giải thưởng - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn Thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố đề nghị: Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đông đảo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình góp phần vào thành công chung của Cuộc thi cấp Thành phố, đảm bảo tiến độ của Cuộc thi, cụ thể: Cấp Cơ sở, hoàn thành việc chọn và gửi bài về Ban Tổ chức Cuộc thi xong trước ngày 31/5/2024. Cấp Thành phố, hoàn thành việc tiếp nhận, chấm vòng Sơ khảo cấp Thành phố xong trước 20/6/2024; Vòng Chung khảo xong trước 10/7/2024; lựa chọn và gửi những bài thi chất lượng cao tham gia dự thi cấp Trung ương hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

 Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết. Định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ Cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

Đặc biệt, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động Cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm nơi đó kết quả Cuộc thi đạt hiệu quả cao. Đối với các địa phương, đơn vị có tổ chức Cuộc thi ở cấp mình đều có kết quả cao, nhiều địa phương, đơn vị có số lượng nhiều bài viết chất lượng tốt, tuy nhiên còn một số hạn chế ở một số nội dung như: sai về thể thức, về số lượng câu chữ, về quy chế, quy cách trình bày, về hình thức, thể thức tham gia ở các loại hình,… dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai về Thể lệ.

Đại diện cho thanh niên thủ đô phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Cuộc thi, Tiến sĩ Trương Công Tuấn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định: Thanh niên, sinh viên Việt Nam là đội dự bị tin cậy và kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ, vai trò và vị thế của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được khẳng định ngày càng mạnh mẽ. Đại đa số thanh niên, sinh viên Việt Nam có tinh thần tiên phong, ham học hỏi, sáng tạo và đoàn kết. Đây là lực lượng đông đảo, được đào tạo và rèn luyện, nếu được phát huy đây sẽ là “binh chủng xung kích” trên mặt trận tư tưởng.

Để có thể phát huy được bản lĩnh tiên phong của lực lượng thanh niên, sinh viên của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, thì việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một điều hết sức cần thiết.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn Hà Nội sẽ trao 77 giải thưởng - ảnh 3
Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi

Qua 3 năm triển khai, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ dừng lại là một sân chơi, nơi thu hút nhiều ngòi bút sắc bén, nhiều góc nhìn nhân văn và nhiều ý tưởng sáng tạo trong công cuộc gìn giữ những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc thi đơn thuần, đó là tạo ra một phong trào thúc đẩy toàn dân tìm hiểu về lịch sử, kinh tế, chính trị Việt Nam và thế giới, đặc biệt là đóng góp mạnh mẽ cho công cuộc chấn hưng văn hoá dân tộc. Vì có hiểu rõ được con đường đất nước đang đi, mỗi một thanh niên, mỗi một sinh viên mới hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của tuổi trẻ trong công cuộc dựng xây nước nhà, đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, xoá bỏ sự bất bình đẳng, xây dựng một xã hội giàu đẹp, văn minh.

“Ngay sau lễ phát động ngày hôm nay, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn Thủ đô sẽ là những “tuyên truyền viên tích cực”, đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn Thủ đô tiếp tục xác định vai trò, nhiệm vụ của mình là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm thù địch, sai trái và củng cố, giữ vững niềm tin vào con đường tiến lên Xã hội chủ nghĩa”, Tiến sĩ Trương Công Tuấn nhấn mạnh.

Lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi cấp Thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2024

Đối tượng dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký Hội đồng Giám khảo).

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

 Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Đối với các tập thể: Tập thể xuất sắc là các cơ quan, đơn vị, địa phương có tổ chức phát động và triển khai tổ chức giải của Cuộc thi ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo, có sức lan tỏa Cuộc thi, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại cơ quan, đơn vị địa phương; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt và có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải ở cấp Thành phố.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/05/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp Thành phố: Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố) - Số 9 Ngô quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0987.535.489 (đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân), 0917.391.831 (đ/c Nguyễn Thị Bích Hoan), email: thiviet2024.btgtuhn@gmail.com

Cuộc thi sẽ trao 77 giải cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả. Trong đó, tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.

 Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 06 giải Khuyến khích. Tác phẩm chính luận loại hình Phát thanh: 01giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Tác phẩm chính luận loại hình Truyền hình: 01giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Tác phẩm chính luận loại hình Video clip: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng 07 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tặng bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc là các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Cuộc thi nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, số lượng lớn và trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải ở cấp Thành phố trở lên; 10 cá nhân là tác giả/ nhóm tác giả đạt giải cao của Cuộc thi ở các loại hình và các cá nhân có nhiều đóng góp, phục vụ tốt, có hiệu quả chất lượng trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn Thành phố.

Lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi cấp Thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2024, nhân dịp sơ kết 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt Nam

(PNTĐ) - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”.
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

(PNTĐ) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú ngời sáng một nhân cách lớn, một tấm gương chiến đấu và hy sinh trọn đời cho đất nước và nhân dân. Nhân cách ấy được hình thành và hun đúc nên từ một gia đình yêu nước, một quê hương giàu truyền thống cách mạng, một dân tộc anh hùng. Chính từ truyền thống của quê hương, gia đình và thời đại lịch sử đã tạo nên Trần Phú - Người chiến sỹ cách mạng, lãnh tụ vẻ vang của Đảng và dân tộc.